Quality Assurance Agency in Higher Education

SHLUP "Shkolla e Lartë Nëna Mbretëreshë, Geraldinë"

Licensing Document: VKM Nr. 1133, datë 05.08.2008
Accreditation Document:
Category: Higher Education Institution
Type: Private
Status: Closed
Address: Burrel
Tel: N/A
Email: N/A
Website: N/A
No. Study program Information
1 Bachelor Mësues i Ciklit të Ulët HEI Unit: Faculty of Teaching
2 Bachelor Infermier i Përgjithshëm HEI Unit: Nursing Faculty
3 Professional Master Edukim HEI Unit: Faculty of Teaching
4 Professional Master Infermieri HEI Unit: Nursing Faculty