Quality Assurance Agency in Higher Education

International School of Tirana, HEI

Licensing Document: VKM Nr.281, datë 18.3.2009
Category: Higher Education Institution
Type: Private
Status: Closed
Address: Rr. e Elbasanit, Tiranë
Tel: 0692082002
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.universitetinderkombetar.com
No. Study program Information
1 Bachelor Drejtësi HEI Unit:

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 57 datë 2013-02-06 Vlefshmëria 02-06-2013 deri më 02-06-2019
2 Bachelor Mësuesi Cikli I Ulët HEI Unit:
3 Bachelor Mësuesi Cikli Parashkollor HEI Unit:
4 Bachelor Psikologji HEI Unit:

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 324 datë 2013-08-15 Vlefshmëria 08-15-2013 deri më 08-15-2013
5 Bachelor Ekonomi - Menaxhim HEI Unit:

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 57 datë 2013-02-06 Vlefshmëria 02-06-2013 deri më 02-06-2019
6 Bachelor Ekonomi - Financë HEI Unit:

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 57 datë 2013-02-06 Vlefshmëria 02-06-2013 deri më 02-06-2019
7 Bachelor Teknologji Informacioni dhe Komunikimi HEI Unit:
8 Bachelor Infermieri e përgjithshme HEI Unit:
9 Professional Master Shkencat e Edukimit HEI Unit:
10 Professional Master Financë bankë HEI Unit:
11 Professional Master Administrim publik HEI Unit:
12 Professional Master Administrim Biznesi HEI Unit:
13 Professional Master Marketing HEI Unit:
14 Master of Science E Drejtë Penale HEI Unit:
15 Master of Science E Drejtë Publike HEI Unit:
16 Master of Science Shkencat e Edukimit HEI Unit:
17 Master of Science Financë HEI Unit:
18 Master of Science Farmaci HEI Unit:
19 Master of Science E Drejtë Civile HEI Unit: