Quality Assurance Agency in Higher Education

Kristal University, HEI

Licensing Document: VKM Nr. 761, datë 06.12.2005
Category: Higher Education Institution
Type: Private
Status: Closed
Address: Superstrada Tiranë-Durrës, km 3-te
Tel: +355 48202986/7
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.kristal.edu.al
No. Study program Information
1 Bachelor Financë HEI Unit:

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 186 datë 2011-04-25 Vlefshmëria 04-25-2011 deri më 04-25-2017
2 - Akredituar me kusht me Urdhër Nr. 395 datë 2009-11-26 Vlefshmëria 11-26-2009 deri më 05-26-2010
2 Bachelor Menaxhim Biznesi HEI Unit:

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 186 datë 2011-04-25 Vlefshmëria 04-25-2011 deri më 04-25-2017
2 - Akredituar me kusht me Urdhër Nr. 395 datë 2009-11-26 Vlefshmëria 11-26-2009 deri më 05-26-2010
3 Bachelor Juridik HEI Unit:

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 393 datë 2010-07-29 Vlefshmëria 07-29-2010 deri më 07-28-2016
4 Bachelor Laborant Mjekësor HEI Unit:
5 Bachelor Mësuesi për Arsimin Fillor HEI Unit:

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 486 datë 2012-10-18 Vlefshmëria 10-18-2012 deri më 10-18-2018
6 Bachelor Psikolog Pune HEI Unit:

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 552 datë 2011-11-14 Vlefshmëria 11-14-2011 deri më 11-14-2017
7 Bachelor Psikolog Shkollor HEI Unit:

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 552 datë 2011-11-14 Vlefshmëria 11-14-2011 deri më 11-14-2011
8 Bachelor Infermieri HEI Unit:

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 186 datë 2011-04-25 Vlefshmëria 04-25-2011 deri më 04-25-2017
2 - Akredituar me kusht me Urdhër Nr. 395 datë 2009-11-26 Vlefshmëria 11-26-2009 deri më 05-26-2010
9 Bachelor Shkenca Komunikimi HEI Unit:

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 244 datë 2013-06-10 Vlefshmëria 06-10-2013 deri më 06-10-2019
2 - Akredituar me kusht me Urdhër Nr. 239 datë 2011-05-31 Vlefshmëria 05-31-2011 deri më 05-31-2011
10 Bachelor Administrim Publik HEI Unit:

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 265 datë 2013-06-28 Vlefshmëria 06-28-2013 deri më 06-28-2019
2 - Akredituar me kusht me Urdhër Nr. 239 datë 2011-05-31 Vlefshmëria 05-31-2011 deri më 00-00-0000
11 Bachelor Elektronikë HEI Unit:

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 186 datë 2011-04-25 Vlefshmëria 04-25-2011 deri më 04-25-2017
2 - Akredituar me kusht me Urdhër Nr. 395 datë 2009-11-26 Vlefshmëria 11-26-2009 deri më 05-26-2010
12 Bachelor Teknologji Informacioni HEI Unit:

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 247 datë 2013-06-11 Vlefshmëria 06-11-2013 deri më 06-11-2019
2 - Akredituar me kusht me Urdhër Nr. 239 datë 2011-05-31 Vlefshmëria 05-31-2011 deri më 00-00-0000
13 Bachelor Informatikë HEI Unit:

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 186 datë 2011-04-25 Vlefshmëria 04-25-2011 deri më 04-25-2017
2 - Akredituar me kusht me Urdhër Nr. 395 datë 2009-11-26 Vlefshmëria 11-26-2009 deri më 05-26-2010
14 Bachelor Shëndet Publik HEI Unit:

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 36 datë 2013-02-01 Vlefshmëria 02-01-2013 deri më 02-01-2019
15 Bachelor Sociologji HEI Unit:

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 420 datë 2011-09-01 Vlefshmëria 09-01-2011 deri më 09-01-2017
16 Bachelor Harqe me profile: a. Violinë; b. Violë; c. Violinçel; ç. Kontrabas HEI Unit:

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 325 datë 2013-08-15 Vlefshmëria 08-15-2013 deri më 08-15-2019
17 Bachelor Instrumente Fryme me profile: a. Flaut; b. Oboe; c. Klarinetë; ç. Trombë; d. Korno; dh. Trombon; e. Tuba; ë. Saksofon; f. Korno Angleze HEI Unit:

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 246 datë 2013-06-11 Vlefshmëria 06-11-2013 deri më 06-11-2019
18 Bachelor Piano HEI Unit:

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 246 datë 2013-06-11 Vlefshmëria 06-11-2013 deri më 06-11-2019
19 Bachelor Kitarë HEI Unit:

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 246 datë 2013-06-11 Vlefshmëria 06-11-2013 deri më 06-11-2019
20 Bachelor Harpë HEI Unit:
21 Bachelor Fizarmonikë HEI Unit:

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 246 datë 2013-06-11 Vlefshmëria 06-11-2013 deri më 06-11-2019
22 Bachelor Perkusion HEI Unit:

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 246 datë 2013-06-11 Vlefshmëria 06-11-2013 deri më 06-11-2019
23 Bachelor Art vokal me profile: a. Kanto Klasike; b. Kanto Moderne HEI Unit:

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 246 datë 2013-06-11 Vlefshmëria 06-11-2013 deri më 06-11-2019
24 Bachelor Kompozicion HEI Unit:

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 246 datë 2013-06-11 Vlefshmëria 06-11-2013 deri më 06-11-2013
25 Bachelor Dirigjim HEI Unit:

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 246 datë 2013-06-11 Vlefshmëria 06-11-2013 deri më 06-11-2019
26 Bachelor Tekstil Mode HEI Unit:
27 Bachelor Marrëdhënie Ndërkombëtare HEI Unit:

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 186 datë 2011-04-25 Vlefshmëria 04-25-2011 deri më 04-25-2017
2 - Akredituar me kusht me Urdhër Nr. 395 datë 2009-11-26 Vlefshmëria 11-26-2009 deri më 05-26-2010
28 Bachelor Fizioterapi HEI Unit:

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 276 datë 2013-07-03 Vlefshmëria 07-03-2013 deri më 07-03-2019
29 Bachelor Imazheri dhe Radioterapi HEI Unit:

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 276 datë 2013-07-03 Vlefshmëria 07-03-2013 deri më 07-03-2019
30 Bachelor Shkenca Komunikimi HEI Unit: Fier Subsidiary
31 Bachelor Administrim Publik HEI Unit: Fier Subsidiary
32 Bachelor Menaxhim Biznesi HEI Unit: Fier Subsidiary
33 Bachelor Financë HEI Unit: Fier Subsidiary
34 Bachelor Mësuesi për Arsimin Fillor HEI Unit: Fier Subsidiary
35 Bachelor Drejtësi HEI Unit: Fier Subsidiary
36 Bachelor Infermieri HEI Unit: Fier Subsidiary
37 Bachelor Marrdhënie Ndërkombetare HEI Unit: Korçë Subsidiary
38 Bachelor Administrim Publik HEI Unit: Korçë Subsidiary
39 Bachelor Drejtësi HEI Unit: Korçë Subsidiary
40 Bachelor Infermieri HEI Unit: Korçë Subsidiary
41 Bachelor Shkenca Komunikimi HEI Unit: Korçë Subsidiary
42 Bachelor Mësuesi për Arsimin Fillor HEI Unit: Korçë Subsidiary
43 Bachelor Marrdhënie Ndërkombetare HEI Unit: Kukës Subsidiary
44 Bachelor Menaxhim Biznesi HEI Unit: Kukës Subsidiary
45 Bachelor Drejtësi HEI Unit: Kukës Subsidiary
46 Bachelor Infermieri HEI Unit: Kukës Subsidiary
47 Bachelor Financë HEI Unit: Kukës Subsidiary
48 Bachelor Psikologji HEI Unit: Kukës Subsidiary
49 Bachelor Shkenca Komunikimi HEI Unit: Kukës Subsidiary
50 Bachelor Infermieri HEI Unit: Gjirokastër Subsidiary
51 Bachelor Menaxhim Biznesi dhe Financë HEI Unit: Gjirokastër Subsidiary
52 Bachelor Marrëdhënie Ndërkombëtare HEI Unit: Gjirokastër Subsidiary
53 Bachelor Drejtësi HEI Unit: Gjirokastër Subsidiary
54 Bachelor Psikolog Pune HEI Unit:

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 552 datë 2011-11-14 Vlefshmëria 11-14-2011 deri më 11-14-2011
55 Bachelor Pikturë HEI Unit:

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 246 datë 2013-06-11 Vlefshmëria 06-11-2013 deri më 06-11-2019
56 Bachelor Muzikologji HEI Unit:

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 329 datë 2013-08-15 Vlefshmëria 08-15-2013 deri më 08-15-2019
57 Bachelor Skulpturë HEI Unit:
58 Bachelor Mami HEI Unit:
59 Bachelor Farmaci HEI Unit:

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me kusht me Urdhër Nr. 76 datë 2009-04-09 Vlefshmëria 04-09-2009 deri më 07-09-2009
60 Bachelor Marrëdhënie Ndërkombëtare HEI Unit: Fier Subsidiary
61 Professional Master Financë Kontabilitet HEI Unit:

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 275 datë 2013-07-03 Vlefshmëria 07-03-2013 deri më 07-03-2019
62 Professional Master Laborant Mjekësor HEI Unit:
63 Professional Master Edukim HEI Unit:

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 550 datë 2012-11-15 Vlefshmëria 11-15-2012 deri më 11-15-2018
64 Professional Master Çështje të Sigurisë HEI Unit:
65 Master of Science Menaxhim Biznesi HEI Unit:

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 275 datë 2013-07-03 Vlefshmëria 07-03-2013 deri më 07-03-2019
66 Master of Science E Drejtë Civile HEI Unit:

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 420 datë 2011-09-01 Vlefshmëria 09-01-2011 deri më 09-01-2017
67 Master of Science Marrëdhënie Ndërkombëtare HEI Unit:

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 505 datë 2012-10-18 Vlefshmëria 10-18-2012 deri më 10-18-2018
68 Master of Science Inxhinieri Elektronike HEI Unit:
69 Master of Science Inxhinieri Informatike HEI Unit:
70 Master of Science Inxhinieri e Teknologjive të Informacionit HEI Unit:
71 Master of Science E Drejtë Publike HEI Unit:

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 420 datë 2011-09-01 Vlefshmëria 09-01-2011 deri më 09-01-2017
72 Master of Science E Drejtë Penale HEI Unit:

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 420 datë 2011-09-01 Vlefshmëria 09-01-2011 deri më 09-01-2017
73 Master of Science Financë HEI Unit:

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 420 datë 2011-09-01 Vlefshmëria 09-01-2011 deri më 09-01-2017
74 Master of Science Psikologji shkollore dhe e zhvillimit HEI Unit:
75 Master of Science Menaxhim dhe Koordinim i shërbimeve shëndetësore e infermieristike në shëndet publik HEI Unit:

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 35 datë 2013-02-01 Vlefshmëria 02-01-2013 deri më 02-01-2019
76 Master of Science Kujdes Paliativ dhe Geriatrik HEI Unit:
77 Master of Science Laborant Mekësor HEI Unit:
78 Master of Science Shkenca Ligjore HEI Unit:
79 Master of Science Administrim Publik HEI Unit:

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 275 datë 2013-07-03 Vlefshmëria 07-03-2013 deri më 07-03-2019
80 Master of Science Psikologji këshillimi klinik HEI Unit:

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 329 datë 2013-08-15 Vlefshmëria 08-15-2013 deri më 08-15-2019
81 Master of Science(IP) Stomatologji HEI Unit:

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 326 datë 2011-07-12 Vlefshmëria 07-12-2011 deri më 07-12-2017
82 Master of Science(IP) Farmaci HEI Unit:

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 393 datë 2010-07-29 Vlefshmëria 07-29-2010 deri më 07-29-2016
2 - Akredituar me kusht me Urdhër Nr. 76 datë 2009-04-09 Vlefshmëria 04-09-2009 deri më 09-09-2009
83 Master of Science(IP) Mjekësi HEI Unit:
84 MNP Shëndet Publik dhe Menaxhim Spitalor HEI Unit:

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 37 datë 2013-02-01 Vlefshmëria 02-01-2013 deri më 02-01-2019
2 - Akredituar me kusht me Urdhër Nr. 239 datë 2011-05-31 Vlefshmëria 05-31-2011 deri më 00-00-0000
85 Master of Arts Histori Arti HEI Unit: