Quality Assurance Agency in Higher Education

Kristal University, HEI

Licensing Document: VKM Nr. 761, datë 06.12.2005
Category: Higher Education Institution
Type: Private
Status: Closed
Address: Superstrada Tiranë-Durrës, km 3-te
Tel: +355 48202986/7
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.kristal.edu.al
No. Study program Information
1 Bachelor Financë HEI Unit:
2 Bachelor Menaxhim Biznesi HEI Unit:
3 Bachelor Juridik HEI Unit:
4 Bachelor Laborant Mjekësor HEI Unit:
5 Bachelor Mësuesi për Arsimin Fillor HEI Unit:
6 Bachelor Psikolog Pune HEI Unit:
7 Bachelor Psikolog Shkollor HEI Unit:
8 Bachelor Infermieri HEI Unit:
9 Bachelor Shkenca Komunikimi HEI Unit:
10 Bachelor Administrim Publik HEI Unit:
11 Bachelor Elektronikë HEI Unit:
12 Bachelor Teknologji Informacioni HEI Unit:
13 Bachelor Informatikë HEI Unit:
14 Bachelor Shëndet Publik HEI Unit:
15 Bachelor Sociologji HEI Unit:
16 Bachelor Harqe me profile: a. Violinë; b. Violë; c. Violinçel; ç. Kontrabas HEI Unit:
17 Bachelor Instrumente Fryme me profile: a. Flaut; b. Oboe; c. Klarinetë; ç. Trombë; d. Korno; dh. Trombon; e. Tuba; ë. Saksofon; f. Korno Angleze HEI Unit:
18 Bachelor Piano HEI Unit:
19 Bachelor Kitarë HEI Unit:
20 Bachelor Harpë HEI Unit:
21 Bachelor Fizarmonikë HEI Unit:
22 Bachelor Perkusion HEI Unit:
23 Bachelor Art vokal me profile: a. Kanto Klasike; b. Kanto Moderne HEI Unit:
24 Bachelor Kompozicion HEI Unit:
25 Bachelor Dirigjim HEI Unit:
26 Bachelor Tekstil Mode HEI Unit:
27 Bachelor Marrëdhënie Ndërkombëtare HEI Unit:
28 Bachelor Fizioterapi HEI Unit:
29 Bachelor Imazheri dhe Radioterapi HEI Unit:
30 Bachelor Shkenca Komunikimi HEI Unit: Fier Subsidiary
31 Bachelor Administrim Publik HEI Unit: Fier Subsidiary
32 Bachelor Menaxhim Biznesi HEI Unit: Fier Subsidiary
33 Bachelor Financë HEI Unit: Fier Subsidiary
34 Bachelor Mësuesi për Arsimin Fillor HEI Unit: Fier Subsidiary
35 Bachelor Drejtësi HEI Unit: Fier Subsidiary
36 Bachelor Infermieri HEI Unit: Fier Subsidiary
37 Bachelor Marrdhënie Ndërkombetare HEI Unit: Korçë Subsidiary
38 Bachelor Administrim Publik HEI Unit: Korçë Subsidiary
39 Bachelor Drejtësi HEI Unit: Korçë Subsidiary
40 Bachelor Infermieri HEI Unit: Korçë Subsidiary
41 Bachelor Shkenca Komunikimi HEI Unit: Korçë Subsidiary
42 Bachelor Mësuesi për Arsimin Fillor HEI Unit: Korçë Subsidiary
43 Bachelor Marrdhënie Ndërkombetare HEI Unit: Kukës Subsidiary
44 Bachelor Menaxhim Biznesi HEI Unit: Kukës Subsidiary
45 Bachelor Drejtësi HEI Unit: Kukës Subsidiary
46 Bachelor Infermieri HEI Unit: Kukës Subsidiary
47 Bachelor Financë HEI Unit: Kukës Subsidiary
48 Bachelor Psikologji HEI Unit: Kukës Subsidiary
49 Bachelor Shkenca Komunikimi HEI Unit: Kukës Subsidiary
50 Bachelor Infermieri HEI Unit: Gjirokastër Subsidiary
51 Bachelor Menaxhim Biznesi dhe Financë HEI Unit: Gjirokastër Subsidiary
52 Bachelor Marrëdhënie Ndërkombëtare HEI Unit: Gjirokastër Subsidiary
53 Bachelor Drejtësi HEI Unit: Gjirokastër Subsidiary
54 Bachelor Psikolog Pune HEI Unit:
55 Bachelor Pikturë HEI Unit:
56 Bachelor Muzikologji HEI Unit:
57 Bachelor Skulpturë HEI Unit:
58 Bachelor Mami HEI Unit:
59 Bachelor Farmaci HEI Unit:
60 Bachelor Marrëdhënie Ndërkombëtare HEI Unit: Fier Subsidiary
61 Professional Master Financë Kontabilitet HEI Unit:
62 Professional Master Laborant Mjekësor HEI Unit:
63 Professional Master Edukim HEI Unit:
64 Professional Master Çështje të Sigurisë HEI Unit:
65 Master of Science Menaxhim Biznesi HEI Unit:
66 Master of Science E Drejtë Civile HEI Unit:
67 Master of Science Marrëdhënie Ndërkombëtare HEI Unit:
68 Master of Science Inxhinieri Elektronike HEI Unit:
69 Master of Science Inxhinieri Informatike HEI Unit:
70 Master of Science Inxhinieri e Teknologjive të Informacionit HEI Unit:
71 Master of Science E Drejtë Publike HEI Unit:
72 Master of Science E Drejtë Penale HEI Unit:
73 Master of Science Financë HEI Unit:
74 Master of Science Psikologji shkollore dhe e zhvillimit HEI Unit:
75 Master of Science Menaxhim dhe Koordinim i shërbimeve shëndetësore e infermieristike në shëndet publik HEI Unit:
76 Master of Science Kujdes Paliativ dhe Geriatrik HEI Unit:
77 Master of Science Laborant Mekësor HEI Unit:
78 Master of Science Shkenca Ligjore HEI Unit:
79 Master of Science Administrim Publik HEI Unit:
80 Master of Science Psikologji këshillimi klinik HEI Unit:
81 Master of Science(IP) Stomatologji HEI Unit:
82 Master of Science(IP) Farmaci HEI Unit:
83 Master of Science(IP) Mjekësi HEI Unit:
84 MNP Shëndet Publik dhe Menaxhim Spitalor HEI Unit:
85 Master of Arts Histori Arti HEI Unit: