Quality Assurance Agency in Higher Education

"Fan S. Noli" University

Licensing Document: VKM nr. 5 datë 07.01.1992;
Accreditation Document:
Category: University
Type: Public
Status: Active
Address: Shëtitorja Rilindasit, Korçë
Tel: +35582242230
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.unkorce.edu.al
  1. Akreditim institucional
  1. Akreditim institucional
Master profesional Food quality and safety
Diplomë profesionale Business and commerce
Diplomë profesionale Social service
Diplomë profesionale Veterinary management
Diplomë profesionale Assistant manager
Master profesional ‘Agrarian Engineering’, profile: ‘Horticulture’
Diplomë profesionale Infancy and early childhood education
Bachelor Agro - Engineering
Bachelor Agro -Nutrition
Bachelor Business Administration in Marketing
Bachelor Management
Bachelor Finance - Accounting
Bachelor Administration and Social Policy
Bachelor Information Technology
Bachelor Biology - Chemistry
Bachelor Mathematics - Informatics
Bachelor Mathematics - Physics
Bachelor History - Geography
Bachelor Teacher of Primary school Education of Grades I-VI
Master profesional Finance - Accounting
Bachelor English Language
Bachelor Language and Literature
No. Study program Information
1 Professional diploma "Menaxhim biznesi bujqësor" HEI Unit: Department of Agro Business

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 95 datë 22.09.2023 Vlefshmëria 09-22-2023 deri më 09-21-2027
2 Professional diploma "Shërbim social" HEI Unit: Department of Social Sciences

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 101 datë 23.09.2023 Vlefshmëria 09-23-2023 deri më 09-22-2027
3 Professional diploma "Teknika të prodhimit të farave dhe fidanëve" HEI Unit: Department of Agronomy
4 Professional diploma "Mbështetës zyre për komunikimin, bibliotekë dhe arkivë" HEI Unit: Department of Language and Literature
5 Professional diploma "Menaxhim veterinar" HEI Unit: Department of Agronutrition

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 96 datë 22-09-2023 Vlefshmëria 09-22-2023 deri më 09-21-2027
6 Professional diploma "Asistent Menaxher" HEI Unit: Department of Management

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 68 datë 30.06.2023 Vlefshmëria 06-30-2023 deri më 06-29-2028
7 Professional diploma Edukim për foshnjërinë dhe fëmijërinë e hershme HEI Unit: Department of Education

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim Nr. 05 datë 07-01-2022 Vlefshmëria 01-07-2022 deri më 01-06-2025
8 Bachelor Shkenca Politike HEI Unit: Department of Social Sciences
9 Bachelor Gjuhë-Letërsi Shqipe dhe Gjuhë Pakicash HEI Unit: Department of Language and Literature
10 Bachelor Mësuesi për arsimin fillor HEI Unit: Department of Education
11 Bachelor Menaxhim Agrobiznesi HEI Unit: Department of Agro Business
12 Bachelor Menaxhim në Turizëm dhe Mikpritje HEI Unit: Department of Marketing and Tourism
13 Bachelor Edukim Fizik dhe Sporte HEI Unit: Department of Education
14 Bachelor "Ekonomiks" HEI Unit: Department of Finance Accounting
15 Bachelor "Informatikë biznesi" HEI Unit: Department of Management
16 Bachelor "Biznes dhe tregti" HEI Unit: Department of Marketing and Tourism
17 Bachelor Infermieri e Përgjithshme HEI Unit: Department of Nursing
18 Bachelor Hortikulturë HEI Unit: Faculty of Agriculture
19 Bachelor Matematikë HEI Unit: Faculty of Natural and Human Sciences
20 Bachelor Financë-Kontabilitet HEI Unit: Department of Finance Accounting
21 Bachelor Mësuesi për Ciklin e Ulët HEI Unit: Faculty of Education and Philology
22 Bachelor Gjuhë dhe Kulturë Frënge HEI Unit: Department of Foreign Languages
23 Bachelor Inxhinieri Agronomike HEI Unit: Department of Agronomy

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 50 datë 19.11.2021 Vlefshmëria 11-19-2021 deri më 09-30-2026
24 Bachelor Mësuesi për Ciklin e Ulët dhe Anglisht në Ciklin Fillor HEI Unit: Subsidiary of Pogradec
25 Bachelor Mjekësi e Bimëve dhe Hortikulturë HEI Unit: Department of Agronomy
26 Bachelor Agroushqim HEI Unit: Department of Agronutrition
27 Bachelor Agrobiznes HEI Unit: Department of Agro Business
28 Bachelor Menaxhim HEI Unit: Department of Management
29 Bachelor Histori Gjeografi HEI Unit: Department of History and Geography
30 Bachelor Gjuhë-Letërsi HEI Unit: Department of Language and Literature
31 Bachelor Mësuesi për Arsimin Parashkollor HEI Unit: Faculty of Education and Philology
32 Bachelor Mësuesi për Ciklin e Ulët HEI Unit: Faculty of Education and Philology
33 Bachelor Biolgji - Kimi HEI Unit: Faculty of Natural and Human Sciences
34 Bachelor Filozofi - Sociologji HEI Unit: Faculty of Natural and Human Sciences
35 Bachelor Mjekësi e Bimëve dhe Hortikulturë HEI Unit: Department of Agronomy
36 Bachelor Teknologji e Prodhimit Bimor HEI Unit: Faculty of Agriculture
37 Bachelor Agrobiznes HEI Unit: Department of Agro Business
38 Bachelor Agroushqim HEI Unit: Department of Agronutrition

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 52, datë 16.12.2021 Vlefshmëria 12-16-2021 deri më 12-15-2024
39 Bachelor Turizëm HEI Unit: Subsidiary of Pogradec
40 Bachelor Administrim Biznesi në Turizëm HEI Unit: Department of Marketing and Tourism
41 Bachelor Administrim Biznesi në Marketing HEI Unit: Department of Marketing and Tourism

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 102 datë 23.09.2023 Vlefshmëria 09-23-2023 deri më 09-22-2026
42 Bachelor Menaxhim HEI Unit: Department of Management

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 35 datë 12.03.2021 Vlefshmëria 03-12-2021 deri më 03-11-2027
43 Bachelor Financë - Kontabilitet HEI Unit: Department of Finance Accounting

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 51 datë 19.11.2021 Vlefshmëria 11-19-2021 deri më 09-30-2025
44 Bachelor Administrim dhe Politika Sociale HEI Unit: Department of Social Sciences

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 04, datë 07.01.2022 Vlefshmëria 01-07-2022 deri më 01-06-2027
45 Bachelor Mami HEI Unit: Department of Nursing
46 Bachelor Infermieri e Përgjithshme HEI Unit: Department of Nursing
47 Bachelor Teknologji Informacioni HEI Unit: Department of Informatics

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 69 datë 30.06.2023 Vlefshmëria 06-30-2023 deri më 06-29-2028
48 Bachelor Biologji - Kimi HEI Unit: Department of Biology - Chemistry

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim Nr. 34 datë 12.03.2021 Vlefshmëria 03-12-2021 deri më 03-11-2027
49 Bachelor Matematikë - Informatikë HEI Unit: Department of Mathematics and Physics

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 133 datë 20.10.2023 Vlefshmëria 10-20-2023 deri më 10-19-2027
50 Bachelor Matematikë - Fizikë HEI Unit: Department of Mathematics and Physics

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 103 datë 23.09.2023 Vlefshmëria 09-23-2023 deri më 09-22-2028
51 Bachelor Filozofi - Sociologji HEI Unit: Department of Social Sciences
52 Bachelor Histori - Gjeografi HEI Unit: Department of History and Geography

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim Nr. 67 datë 30-06-2023 Vlefshmëria 06-30-2023 deri më 06-29-2027
53 Bachelor Mësuesi për arsimin parashkollor HEI Unit: Department of Education
54 Bachelor Mësuesi për arsimin fillor Kl. I-VI HEI Unit: Department of Education

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 53 datë 16.12.2021 Vlefshmëria 12-16-2021 deri më 12-15-2025
55 Bachelor Gjuhë Angleze HEI Unit: Department of Foreign Languages

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 36 datë 12.03.2021 Vlefshmëria 03-12-2021 deri më 09-30-2026
56 Bachelor Gjuhë Letërsi Shqipe dhe Frënge HEI Unit: Faculty of Education and Philology
57 Bachelor Gjuhë - Letërsi HEI Unit: Department of Language and Literature

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 66 datë 30.06.2023 Vlefshmëria 06-30-2023 deri më 06-29-2028
58 Professional Master Drejtim Agrobiznesi HEI Unit: Department of Agro Business
59 Professional Master Menaxhim i Qëndrueshëm në Agroturizëm HEI Unit: Department of Agro Business
60 Professional Master Mësuesi në Edukim Fizik, Sporte dhe Shëndet HEI Unit: Department of Education
61 Professional Master Menaxhim i Turizmit, Atraksioneve, dhe Eventeve HEI Unit: Department of Marketing and Tourism
62 Professional Master Marketingu Digjital HEI Unit: Department of Marketing and Tourism
63 Professional Master Mësues në Biologji dhe Kimi HEI Unit: Department of Biology - Chemistry
64 Professional Master Mësues për Arsimin Fillor HEI Unit: Department of Education
65 Professional Master Mësues në Shkenca Sociale HEI Unit: Department of Social Sciences
66 Professional Master Mësues në Matematikë dhe Informatikë- Fizikë HEI Unit: Department of Mathematics and Physics
67 Professional Master Mësues për Gjuhën Shqipe dhe Letërsi HEI Unit: Department of Language and Literature
68 Professional Master Mësues i Gjuhës Angleze HEI Unit: Department of Foreign Languages
69 Professional Master Mësuesi në Histori dhe Gjeografi HEI Unit: Department of History and Geography
70 Professional Master Mësues për Arsimin e Mesëm profesional HEI Unit: Department of Education
71 Professional Master Sistemet Moderne të Telekomunikacionit dhe Teknologjitë e Internetit HEI Unit: Department of Informatics
72 Professional Master Cilësia dhe Siguria Ushqimore HEI Unit: Department of Agronutrition

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 71 datë 30.06.2023 Vlefshmëria 06-30-2023 deri më 06-29-2027
73 Professional Master Guidë Turistike HEI Unit: Department of Marketing and Tourism
74 Professional Master "Inxhinieri agrare", profili "Hortikulturë" HEI Unit: Department of Agronomy

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 70 datë 30.06.2023 Vlefshmëria 06-30-2023 deri më 06-29-2027
75 Professional Master "Bankë dhe sigurime" HEI Unit: Department of Finance Accounting
76 Professional Master Administrim Publik HEI Unit: Department of Social Sciences
77 Professional Master Mësuesi për AMU në Gjuhë Letërsi me profil minor në "Sporte" HEI Unit: Faculty of Education and Philology
78 Professional Master Mësuesi për arsimin e mesëm të lartë në "Gjuhë Angleze" me profil minor në "Arte" HEI Unit: Department of Foreign Languages
79 Professional Master Menaxhim HEI Unit: Faculty of Economics
80 Professional Master Mësimdhënie për Mësuesit e Biologji - Kimisë HEI Unit: Department of Biology - Chemistry
81 Professional Master Mësuesi në Histori- Gjeografi HEI Unit: Department of History and Geography
82 Professional Master Turizëm HEI Unit: Department of Marketing and Tourism
83 Professional Master Cikli i Ulët HEI Unit: Faculty of Education and Philology
84 Professional Master Infermieristikë HEI Unit: Department of Nursing
85 Professional Master Biologji - Kimi HEI Unit: Faculty of Natural and Human Sciences
86 Professional Master Teknologji Informacioni HEI Unit: Department of Mathematics Informatics and Physics
87 Professional Master Mësuesi për AMU në "Matematikë dhe Informatikë" me profil minor në "Fizikë" HEI Unit: Faculty of Natural and Human Sciences
88 Professional Master Mësuesi për arsimin e mesëm të ulët në "Matematikë Fizikë" me profil minor në "Informatikë" HEI Unit: Department of Mathematics Informatics and Physics
89 Professional Master Mësimdhënie për mësuesit e Shkollave Profesionale HEI Unit: Faculty of Education and Philology
90 Professional Master Mësuesi për arsimin e mesëm të lartë në "Gjuhë-Letërsi" me profil minor në "Arte" HEI Unit: Department of Language and Literature
91 Professional Master Gjuhë Letërsi, me profil minor në "Sporte" HEI Unit: Faculty of Education and Philology
92 Professional Master Mësuesi për CLAB në Lëndët Matematikë - Fizikë HEI Unit: Faculty of Natural and Human Sciences
93 Professional Master Mësuesi për arsimin e mesëm në "Shkenca Sociale" HEI Unit: Department of Social Sciences
94 Professional Master Mësuesi për CLAB në Lëndët Gjuhë Angleze HEI Unit: Faculty of Education and Philology
95 Professional Master Mësuesi për AM në Lëndët Gjuhë Letërsi HEI Unit: Faculty of Education and Philology
96 Professional Master Mësuesi për CLAB në Lëndët Gjuhë Letërsi HEI Unit: Faculty of Education and Philology
97 Professional Master Mësimdhënie HEI Unit: Department of Education
98 Professional Master Zhvillim i integruar rural HEI Unit: Department of Agro Business
99 Professional Master Marketing HEI Unit: Department of Marketing and Tourism
100 Professional Master Administrim Biznesi HEI Unit: Department of Management
101 Professional Master Financë - Kontabilitet HEI Unit: Department of Finance Accounting

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 100 datë 23.09.2023 Vlefshmëria 09-23-2023 deri më 09-22-2027
102 Master of Science Mësuesi në Matematikë-Fizikë HEI Unit: Department of Mathematics and Physics
103 Master of Science Mësuesi në Shkencat Sociale HEI Unit: Department of Social Sciences
104 Master of Science Mësuesi në Biologji-Kimi HEI Unit: Department of Biology - Chemistry
105 Master of Science Etika dhe Lidershipi HEI Unit: Department of Social Sciences
106 Master of Science "Kulturë, media dhe editim" HEI Unit: Department of Language and Literature
107 Master of Science Mjekësi Bimore HEI Unit: Department of Agronomy
108 Master of Science Financë HEI Unit: Department of Finance Accounting
109 Master of Science Mësuesi për arsimin fillor Kl. I-VI HEI Unit: Department of Education
110 Master of Science Gjuhë Angleze me Profil Minor në Arte HEI Unit: Faculty of Education and Philology
111 Master of Science Filozofi Sociale HEI Unit: Department of Social Sciences
112 Master of Science Administrim Biznesi në Turizëm dhe Mikpritje HEI Unit: Faculty of Economics
113 Phd Gjuhësi e aplikuar dhe krahasuese HEI Unit: Faculty of Education and Philology
114 Phd Filozofi edukimi HEI Unit: Faculty of Education and Philology
115 Phd Hortikulturë e Qëndrueshme HEI Unit: Department of Agronomy
116 MNP Zhvillim i Integruar Rural HEI Unit: Faculty of Agriculture