Quality Assurance Agency in Higher Education

Polis University

Licensing Document: VKM Nr. 698, datë 11.10.2006
Accreditation Document: Vendim BA Nr. 74, datë 19.04.2024
Category: University
Type: Private
Status: Active
Address: Rruga Bylis 12, Autostrada Tiranë-Durrës, Km 5, Kashar Kodi Postar 1051, Kutia Postare 2995 Tiranë, Albania
Tel: + 355 (0) 4 240 74 20 / 21
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.universitetipolis.edu.al
  1. Akreditim institucional
Master profesional Digital Architecture
Master profesional Territorial Planning and GIS
Master i shkencave Business Administration
Bachelor Computer Sciences
Diplomë profesionale Computer Network Maintenance
Master profesional Territorial Development Policies with profiles: a. Spatial Planning and GIS Application; b. Housing and Land Development; c. Urban Social Development and Human Resources
Master profesional Parametric Design with profiles: a. Architectonic and Parametric Design; b. Aesthetic Structural Design; c. Landscape and Urban Design
Master i shkencave Civil Engineering with profiles Structure and Geotechnical
Bachelor Civil Engineering
Diplomë profesionale Energy Efficiency
Master i shkencave Urban Environmental Management
Master i shkencave Applied Desing
Master i shkencave(PI) Urban Planning and Managemenet
Master i shkencave(PI) Architecture and Urban Design
Bachelor Environmental Studies
Bachelor Art and Design
Doktoratë Architecture and Urban Design
No. Study program Information
1 Executive Master Restaurim, Konservim dhe Valorizim të Trashëgimisë Kulturore HEI Unit: Department of Scientific Research
2 Professional diploma Mirëmbajtje Rrjete Kompjuterike HEI Unit: Department of Applied Research

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 30, datë 22.04.2022 Vlefshmëria 04-22-2022 deri më 04-21-2026
3 Professional diploma Teknik i Arsimit të Lartë Profesional me profile: a. Eficencë energjitike; b. Restaurim konservim; c. Gjelbërim peisazhi; ç. Animim turistik dhe gjeometër HEI Unit: Faculty of Planning, Environment and Urban Management
4 Professional diploma Efiçencë Energjitike HEI Unit: Department of Applied Research

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 242, datë 17.06.2015 Vlefshmëria 06-17-2015 deri më 06-23-2021
2 - Akredituar me Vendim BA Nr. 51 datë 14.04.2023 Vlefshmëria 04-14-2023 deri më 04-13-2027
5 Bachelor 4 year Arkitekturë Urbanistikë HEI Unit: Faculty of Architecture and Design

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 227, datë 22.07.2009 Vlefshmëria 07-22-2009 deri më 07-22-2015
6 Bachelor 4 year Planifikim Urban HEI Unit: Faculty of Planning, Environment and Urban Management

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 227, datë 22.07.2009 Vlefshmëria 07-22-2009 deri më 07-22-2015
7 Bachelor Art dhe Dizajn HEI Unit: Department of Art and Design

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 250, datë 14.06.2013 Vlefshmëria 06-14-2013 deri më 06-19-2019
2 - Akredituar me Vendim Nr. 01 datë 01-02-2019 Vlefshmëria 02-01-2019 deri më 01-31-2025
8 Bachelor Administrim Biznesi HEI Unit: Department of Urban Planning and Management
9 Bachelor Studime Mjedisore HEI Unit: Department of Environment

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 250, datë 14.06.2013 Vlefshmëria 06-14-2013 deri më 06-14-2019
2 - Akredituar me Vendim Nr. 04 datë 01-02-2019 Vlefshmëria 02-01-2019 deri më 01-31-2025
10 Bachelor Inxhinieri Ndërtimi HEI Unit: Department of Architecture and Engineering

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 270 datë 20.05.2016 Vlefshmëria 05-20-2016 deri më 05-20-2022
2 - Akredituar me Vendim BA Nr. 217 datë 15.12.2023 Vlefshmëria 12-15-2023 deri më 12-14-2029
11 Bachelor Shkenca kompjuterike HEI Unit: Department of Scientific Research

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 28 datë 03.03.2023 Vlefshmëria 03-03-2023 deri më 03-02-2027
12 Professional Master Dizajn Urban dhe Peizazhi HEI Unit: Faculty of Architecture and Design

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 250, datë 14.06.2013 Vlefshmëria 06-14-2013 deri më 06-14-2019
13 Professional Master Planifikim Hapësinor dhe Aplikime GIS HEI Unit: Faculty of Planning, Environment and Urban Management

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 250, datë 14.06.2013 Vlefshmëria 06-14-2013 deri më 06-14-2019
14 Professional Master Zhvillim Social Urban dhe Burime Njerëzore HEI Unit: Faculty of Planning, Environment and Urban Management

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 250, datë 14.06.2013 Vlefshmëria 06-14-2013 deri më 06-14-2019
15 Professional Master Administrim Biznesi me profile: a. Sipërmarrje dhe Inovacion; b. Pasuritë e Paluajtshme; c. Marketing dhe Strategji HEI Unit: Department of Urban Planning and Management

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 269, datë 20.05.2016 Vlefshmëria 05-20-2016 deri më 05-20-2022
16 Professional Master Dizajn Estetik Strukturor HEI Unit: Faculty of Architecture and Design

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 250, datë 14.06.2013 Vlefshmëria 06-14-2013 deri më 06-14-2019
17 Professional Master Dizajn Arkitektonik dhe Parametrik HEI Unit: Faculty of Architecture and Design

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 250, datë 14.06.2013 Vlefshmëria 06-14-2013 deri më 06-14-2019
18 Professional Master Strehim dhe Zhvillim Toke HEI Unit: Faculty of Planning, Environment and Urban Management

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 250, datë 14.06.2013 Vlefshmëria 06-14-2013 deri më 06-14-2019
19 Professional Master Dizajn Parametrik, me profile: a. Dizajn Arkitektonik dhe Parametrik; b. Dizajn Estetik Strukturor; c. Dizajn Urban dhe Peizazhi HEI Unit: Department of Architecture and Engineering

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 250, datë 14.06.2013 Vlefshmëria 06-14-2013 deri më 06-14-2019
2 - Akredituar me Vendim Nr. 02 datë 01-02-2019 Vlefshmëria 02-01-2019 deri më 01-31-2025
20 Professional Master Politikat e Zhvillimit të Territorit me profile: a. Planifikim Hapësinor dhe Aplikime GIS; b. Strehim dhe Zhvillim Toke; c. Zhvillim Social Urban dhe Burime Njerëzore HEI Unit: Department of Urban Planning and Management

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 250, datë 14.06.2013 Vlefshmëria 06-14-2013 deri më 06-14-2019
2 - Akredituar me Vendim Nr. 05 datë 01-02-2019 Vlefshmëria 02-01-2019 deri më 01-31-2025
21 Professional Master Planifikim Territori dhe GIS HEI Unit: Department of Urban Planning and Management

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 77 datë 30.06.2023 Vlefshmëria 06-30-2023 deri më 06-29-2028
22 Professional Master Arkitekturë Dixhitale HEI Unit: Department of Architecture and Engineering

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 76 datë 30.06.2023 Vlefshmëria 06-30-2023 deri më 06-29-2028
23 Master of Science Inxhinieri Ndërtimi me profile Strukturë dhe Gjeoteknikë HEI Unit: Department of Architecture and Engineering

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 12 datë 30.03.2018 Vlefshmëria 03-30-2018 deri më 03-29-2024
24 Master of Science Shkenca Kompjuterike HEI Unit: Department of Scientific Research
25 Master of Science Administrim Biznesi HEI Unit: Department of Urban Planning and Management

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 90 datë 22.09.2023 Vlefshmëria 09-22-2023 deri më 09-21-2027
26 Master of Science Menaxhim Mjedisor Urban HEI Unit: Department of Environment

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 250, datë 14.06.2013 Vlefshmëria 06-14-2013 deri më 06-14-2019
2 - Akredituar me Vendim Nr. 06 datë 01-02-2019 Vlefshmëria 02-01-2019 deri më 01-31-2025
27 Master of Science Arkitekturë HEI Unit: Faculty of Architecture and Design
28 Master of Science Dizajn i Aplikuar HEI Unit: Department of Art and Design

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 250, datë 14.06.2013 Vlefshmëria 06-14-2013 deri më 06-14-2019
2 - Akredituar me Vendim Nr. 03 datë 01-02-2019 Vlefshmëria 02-01-2019 deri më 01-31-2025
29 Master of Science(IP) Arkitekturë dhe Dizajn Urban HEI Unit: Department of Architecture and Engineering

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 268, datë 20.05.2016 Vlefshmëria 05-20-2016 deri më 05-20-2022
2 - Akredituar me Urdhër Nr. 227datë 22-07-2009 Vlefshmëria 07-22-2009 deri më 07-22-2015
3 - Akredituar me Vendim BA Nr. 91 datë 22.09.2023 Vlefshmëria 09-22-2023 deri më 09-21-2027
30 Master of Science(IP) Planifikim dhe Menaxhim Urban HEI Unit: Department of Urban Planning and Management

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 266, datë 20.05.2016 Vlefshmëria 05-20-2016 deri më 05-20-2022
2 - Akredituar me Vendim BA Nr. 92 datë 22.09.2023 Vlefshmëria 09-22-2023 deri më 09-21-2028
31 Phd Arkitekturë dhe Planifikim Urban HEI Unit: Department of Scientific Research

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 187, datë 15.05.2015 Vlefshmëria 05-15-2015 deri më 05-15-2021
2 - Akredituar me Vendim BA Nr. 29 datë 03.03.2023 Vlefshmëria 03-03-2023 deri më 03-02-2026
32 MND Dizajn Arkitektonik dhe Parametrik HEI Unit: Faculty of Architecture and Design
33 MND Strehim dhe Zhvillim Toke HEI Unit: Faculty of Planning, Environment and Urban Management

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 267, datë 28.06.2013 Vlefshmëria 06-28-2013 deri më 06-28-2019
34 MND Dizajn Estetik Strukturor HEI Unit: Faculty of Architecture and Design
35 MND Dizajn Urban dhe Peizazhi HEI Unit: Faculty of Planning, Environment and Urban Management

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 267, datë 28.06.2013 Vlefshmëria 06-28-2013 deri më 06-28-2019
36 MND Zhvillim Social Urban dhe Burime Njerëzore HEI Unit: Faculty of Planning, Environment and Urban Management
37 MND Planifikim Hapësinor dhe Aplikime GIS HEI Unit: Faculty of Planning, Environment and Urban Management