Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

ASCAL pjesë e vizitës studimore organizuar nga Universiteti Ku Leuven Technology Ghent Belgjikë, në kuadër të projektit ENGINE

ASCAL mori pjesë në vizitën studimore tre ditore organizuar nga Universiteti Ku Leuven Technology Ghent Belgjikë, në kuadër të projektit ENGINE.

Gjatë vizitës u vizituan tre laboratorë të ndryshë, secili kushtuar një teme të ndryshme.

Ndalesa e parë e vizitës studimore ishte në Lab ELECTA Gent. Ky laborator ofron sisteme dhe aplikime të energjisë elektrike.

Ndalesa e dytë ishte në DRAMCO Lab, i cili mbulon një gamë të gjerë temash kërkimore në komunikimet me valë, celulare dhe të integruara. Qëllimi është që të bëhen teknologjitë e reja të aksesueshme për partnerët industrialë.

Ndalesa e tretë dhe e fundit e vizitës sonë ishte Living Lab – një shtëpi me tarraca që është njëkohësisht me efikasitet energjie në prodhim dhe në përdorim.

engine 4

engine 3

engine 2