Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

Sondazhi Kombëtar i Studentëve: Takimet informuese dhe udhëzuese më datë 25 Mars 2019

Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (ASCAL), në kuadër të Sondazhit Kombëtar të Studentëve (SKS), nisi më datë 25 Mars 2019 takimet informuese me grupet e punës dhe studentët në Institucionet e Arsimit të Lartë (IAL) në Shqipëri. Takimet e sotme informuese dhe udhëzuese u zhvilluan në Universitetin e Tiranës, Universitetin Politeknik të Tiranës si dhe Akademinë e Studimeve Albanalogjike. Në takimin e mbajtur në Universitetin e Tiranës ka qënë i pranishëm edhe Drejtori i ASCAL,  Z.Elvin Gjevori.

Në vijim gjeni foto të bëra gjatë aktivitetit në Institucionet e Arsimit të Lartë përkatëse.

 

Universiteti i Tiranës

universiteti i sporteve

universiteti i sporteve

universiteti i sporteve

 

Akademia e Studimeve Albanologjike

ASA

ASA

 

Universiteti Politeknik i Tiranës

universiteti politeknik