Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

Sondazhi Kombëtar i Studentëve: Takimet informuese dhe udhëzuese më datë 26 Mars 2019

Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (ASCAL), në kuadër të Sondazhit Kombëtar të Studentëve (SKS), zhvilloi sot më datë 26 Mars 2019 takimet informuese me grupet e punës dhe studentët në Institucionet e Arsimit të Lartë (IAL) në Shqipëri. Takimet e sotme informuese dhe udhëzuese u zhvilluan në Universitetin e Sporteve të Tiranës; Universitetin e Arteve; Universitetin “Luigj Gurakuqi”, Shkodër; Kolegjin Universitar “Pavarësia Vlorë”; Kolegjin Universitar “REALD”.

Në vijim gjeni foto të bëra gjatë aktivitetit në Institucionet e Arsimit të Lartë përkatëse.

 

Universiteti i Sporteve të Tiranës

universiteti i sporteve

universiteti i sporteve

universiteti i sporteve

 

Universiteti i Arteve

universiteti i arteve

universiteti i arteve

 

Kolegji Universitar “Pavarësia Vlorë”

kolegji universitar pavaresia vlore

kolegji universitar pavaresia vlore

 

Kolegji Universitar “REALD”

kolegji universitar reald

kolegji universitar reald

 

Universiteti “Luigj Gurakuqi”, Shkodër

universiteti luigj gurakuqi shkoder

universiteti luigj gurakuqi shkoder