Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

Sondazhi Kombëtar i Studentëve: Takimet informuese dhe udhëzuese më datë 27 Mars 2019

Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (ASCAL), në kuadër të Sondazhit Kombëtar të Studentëve (SKS), zhvilloi sot më datë 27 Mars 2019 takimet informuese me grupet e punës dhe studentët në Institucionet e Arsimit të Lartë (IAL) në Shqipëri. Takimet e sotme informuese dhe udhëzuese u zhvilluan në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë; Universitetin "Ismail Qemali", Vlorë; Akademinë e Forcave të Armatosura; Akademinë e Sigurisë. Në takimin e mbajtur në Universitetin e Mjekësisë ka qënë i pranishëm edhe Drejtori i ASCAL,  Z.Elvin Gjevori.

Në vijim gjeni foto të bëra gjatë aktivitetit në Institucionet e Arsimit të Lartë përkatëse.

 

Universiteti "Ismail Qemali", Vlorë

universiteti ismail qemali vlore

universiteti ismail qemali vlore

universiteti ismail qemali vlore

 

Akademia e Forcave të Armatosura

akademia e forcave te armatosura

akademia e forcave te armatosura

 

Akademia e Sigurisë

akademia e sigurise

 

Universiteti i Mjekësisë, Tiranë

universiteti i mjekesise

universiteti i mjekesise

universiteti i mjekesise