Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

Sondazhi Kombëtar i Studentëve: Takimet informuese dhe udhëzuese më datë 29 Mars 2019

Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (ASCAL), në kuadër të Sondazhit Kombëtar të Studentëve (SKS), zhvilloi sot më datë 29 Mars 2019 takimet informuese me grupet e punës dhe studentët në Institucionet e Arsimit të Lartë (IAL) në Shqipëri. Takimet e sotme informuese dhe udhëzuese u zhvilluan në "Universitetin e New York-ut në Tiranë"; Shkollën e lartë universitare, jopublike, "Universitetin "Marin Barleti"".

Në vijim gjeni foto të bëra gjatë aktivitetit në Institucionet e Arsimit të Lartë përkatëse.

 

"Universiteti i New York-ut në Tiranë"

Universiteti i New Yorkut

Universiteti i New York

 

Shkolla e lartë universitare, jopublike, "Universiteti "Marin Barleti""

universiteti marin barleti

universiteti marin barleti