Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

Agjencia e Malit të Zi për Kontrollin dhe Sigurimin e Cilësisë së Arsimit të Lartë (AKOKVO), hap thirrjen per ekspertë të vlerësimit të arsimit të lartë

Agjencia e Malit të Zi për Kontrollin dhe Sigurimin e Cilësisë së Arsimit të Lartë (AKOKVO), hap thirrjen publike për ekspertë të jashtëm vlerësimi nga vendi dhe jashtë vendit për listën e ekspertëve për akreditimin e programeve të studimit dhe riakreditimin e institucioneve të arsimit të lartë, e cila është e hapur përgjatë gjithë vitit.

Për më shumë informacion klikoni lajmin KËTU.

Ekspertët e interesuar mund të regjistrohen duke plotësuar formularin online në linkun e mëposhtëm: https://akokvo.me/en/registration-for-the-experts-list/

Lista e ekspertëve përditësohet në fund të çdo tremujori dhe publikohet në faqen e internetit të Agjencisë (www.akokvo.me).