Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

ASCAL pjesë e takimit organizuar në kuadër të projektit ENGINE

Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (ASCAL), përfaqësuar nga Znj. Pranvera Dingo dhe Znj. Majlinda Demirneli, mori pjesë në takimin e rradhës të mbajtur në kuadër të projektit ENGINE, në Universitetin Kombëtar Kapodistrian të Athinës (NKUA), në datat 14-15 Mars 2023.

Në ditën e parë të këtij takimi, u prezantua në mënyrë të përmbledhur puna e bërë deri më tani përgjatë fazës së implementimit të projektit dhe vijueshmërinë e tij. Gjithashtu, u realizua një prezantim mbi performancën e Energjisë së Ndërtesave dhe Auditimet e Energjisë për jo-SME-të në Greqi nga Drejtuesja e Departamentit të Inspektimit të Energjisë në Greqinë Jugore, në Ministrinë e Mjedisit, Dr. Margarita Petroliagki, si dhe i Laboratorit të Sistemeve Energjetike të NKUA – Christos Manassis.

Në ditën e dytë të takimit, përfaqësuesit e Universitetit Kombëtar Kapodistrian të Athinës (NKUA) dhe Universitetit Europian të Tiranës prezantuan platformën ENGINE.

2

3