Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

ASCAL pjesë e workshop-it "4th SEQA-ESG peer-learning"

ASCAL mori pjesë në workshop-in e organizuar nga ENQA në kuadër të projektit “Supporting European QA Agencies in meeting the ESG (SEQA-ESG)”. Takimi u zhvillua në Maltë, më 28 dhe 29 Qershor 2022, ku agjencia si motra e ASCAL, Malta Further & Higher Education Authority organizoi pritjen dhe zhvillimin e workshop-it.

Tema e workshop-it ishte 4rd SEQA-ESG peer-learning Workshop“Stakeholder Involvement”, ku në qendër të diskutimeve ishte se si të përfshihen palët e interesuara në qeverisjen dhe punën e agjencive, si dhe në hartimin e metodologjive të sigurimit të cilësisë. Në takim kishte pjesëmarrës dhe ekspertë të përzgjedhur nga ENQA si dhe përfaqësues të disa Agjencive në fushën e sigurimit të cilësisë në arsimin e lartë si ajo e Malit të zi, Moldavisë, Sllovakisë, Republikës Çeke, Maltës dhe Shqipërisë.

ASCAL përfaqësohej nga drejtuesia znj. Xhiliola Bixheku, znj. Ersi Dako dhe z. Erjon Xhako.

2.pngs