Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

ASCAL pjesë workshop-it mbi integrimin e standardeve dhe udhëzimeve evropiane (ESG) në punën e agjencisve të sigurimit të cilësisë në arsimin e lartë, të Ballkanit Perëndimor

Drejtoresha e Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (ASCAL) Dr. Xhiliola Bixheku dhe Përgjegjësi i Sektorit të Marrëdhënieve me Bordin e Akreditimit dhe Ndërkombëtarizimin Z. Erjon Xhako, morën pjesë në workshop-in mbi integrimin e Standardeve dhe Udhëzimeve Evropiane (ESG) në punën e agjencisve të sigurimit të cilësisë në arsimin e lartë, të Ballkanit Perëndimor, zhvilluar në Zagreb, Kroaci, më 06 dhe 07 Korrik 2023. Ky seminar u organizua nga Iniciativa për Reformën në Arsim të Evropës Juglindore (ERI SEE), në bashkëpunim me Ministrinë e Shkencës dhe Arsimit të Republikës së Kroacisë (MSE) dhe Agjencinë për Shkencën dhe Arsimin e Lartë të Republikës së Kroacisë (AZVO), si dhe mbështetur nga Këshilli i Bashkëpunimit Rajonal (RCC).

Temat kryesore në fokus të këtij seminari ishin:

  • Ofrimi i një platforme për shkëmbimin e përvojave midis agjencive rreth zbatimit të ESG-ve.
  • Planifikimi i mëtejshëm i aktiviteteve të rrjetit.

Gjatë këtij workshop-i, Agjencia për Shkencën dhe Arsimin e Lartë të Republikës së Kroacisë (AZVO), si anëtare me të drejta të plota e European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA), ndau eksperiencën e saj mbi përafrimin dhe zbatimin e ESG-ve.

2

3

4

5