Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

ASCAL takim me ANVUR në kuadër të bashkëpunimit ndërmjet dy agjencive

Në kuadër të marrëveshjes së bashkëpunimit që ASCAL ka nënshkruar me Agjencinë Kombëtare Italiane të Vlerësimit të Sistemit Universitar dhe Kërkimit (ANVUR), u realizua në Romë një takim midis Drejtoreshës së ASCAL, Znj. Xhiliola Bixheku dhe Presidentit të ANVUR Z. Antonio Felice Uricchio.

Në këtë takim u diskutua mbi situatën aktuale të secilës agjenci, proceset e akreditimit dhe mundësinë e bashkëpunimit ndërmjet dy agjencive për procese akreditimi të përbashkëta.

Duke qenë se një nga objektivat kryesore të arsimit të lartë në vend është ndërkombëtarizimi, pra ofrimi i programeve të përbashkëta të studimit ndërmjet dy vendeve, drejtuesit e dy agjencive diskutuan se ndoshta ka ardhur momenti që edhe akreditimi të realizohet prej të dy agjencive në të njëtën kohë. Gjithashtu, në këtë takim, u diskutua edhe mundësia e angazhimit të ekspertëve të ANVUR në proceset e akreditimit që realizohen nga ASCAL për programe studimi të cilat ofrohen në bashkëpunim me universitete italiane, si dhe ndihma që ANVUR do ti japë ASCAL në procesin e anëtarësimit të saj si anëtare me të drejta të plota në ENQA.