Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

Mbledhja e radhës e Bordit të Akreditimit

Po zhvillohet sot mbledhja e radhës e Bordit të Akreditimit. Gjatë kësaj mbledhje do të shqyrtohen disa dosje për akreditimin e disa IAL si dhe të disa programeve të studimit. Kjo mbledhje është e shtrirë në dy ditë. Gjithashtu Bordi do të shqyrtojë edhe çështje të tjera të rendit të ditës, sipas agjendës së miratuar paraprakisht.