Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

Ministrja e Arsimit, Sportit dhe Rinisë viziton ASCAL

Ditën e sotme datë 19 Korrik 2019, Ministrja e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, Znj. Besa Shahini zhvilloi një takim pune në ambientet e Agjencisë së Sigurimin të Cilësisë në Arsimin e Lartë (ASCAL). Pasi u njoh me ecurinë e punës së Agjencisë në 6-mujorin e parë të vitit 2019 nga Drejtori i ASCAL Z. Elvin Gjevori, Znj. Shahini u informua dhe u interesua veçanërisht për procesin e akreditimit të programeve të studimit te IAL-të publike. Këto procese vlerësimi po zhvillohen për herë të parë në vend. Aktualisht janë 124 programe studimi në IAL-të publike të cilat janë në faza të ndryshme të procesit të vlerësimit të jashtëm në kuadër të akreditimit. Ky proces, theksoi Znj. Shahini është një zhvillim i rëndësishëm dhe pozitiv pasi vlerësimi i jashtëm (akreditimi) është një nga instrumentat kryesore për matjen, ruajtjen dhe certifikimin e cilësisë në arsimin e lartë. Gjithashtu ai synon të rrisë cilësinë e mësimdhënies dhe mësimnxënies për plotësimin e kërkesave të studentëve për një arsim të lartë më cilësor. Znj. Shahini kërkoi nga Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (ASCAL) forcim të mëtejshëm të procesit vlerësimit të jashtëm në kuadër të akreditimit të programeve të studimit me qëllim ruajtjen dhe arritjen e standardeve kombëtare dhe ndërkombëtare të cilësisë në arsimin e lartë. Znj. Shahini shprehu mbështjetjen e plotë të MASR për punën e ASCAL.

Znj. Besa Shahini viziton ASCAL