Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

Sondazhi Kombëtar i Studentëve: Takimet informuese dhe udhëzuese më datë 4 Prill 2022

Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (ASCAL), në kuadër të Sondazhit Kombëtar të Studentëve (SKS), zhvilloi sot më datë 4 Prill 2022 takimet informuese me grupet e punës dhe studentët në Institucionet e Arsimit të Lartë (IAL) në Shqipëri. Takimet e sotme informuese dhe udhëzuese u zhvilluan në Universitetin e Tiranës (Fakulteti i Ekonomisë, Fakulteti i Shkencave Filologjike, Fakulteti i Gjuheve te Huaja), Kolegji Universitar "Instituti Kanadez i Teknologjisë", Universiteti "Luigj Gurakuqi", Shkodër, Akademia e Filmit dhe Multimedias "Marubi".

Në vijim gjeni foto përkatëse të aktiviteteteve të zhvilluara në Institucionet e Arsimit të Lartë.

Universiteti i Tiranës

2

3

 

Kolegji Universitar "Instituti Kanadez i Teknologjisë"

1

3

2

 

Universiteti "Luigj Gurakuqi", Shkodër

1

3

2

 

Akademia e Filmit dhe Multimedias "Marubi"

1

2