Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

Sondazhi Kombëtar i Studentëve: Takimet informuese dhe udhëzuese më datë 6 Prill 2022

Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (ASCAL), në kuadër të Sondazhit Kombëtar të Studentëve (SKS), zhvilloi sot më datë 6 Prill 2022 takimet informuese me grupet e punës dhe studentët në Institucionet e Arsimit të Lartë (IAL) në Shqipëri. Takimet e sotme informuese dhe udhëzuese u zhvilluan në Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës, "Universiteti i New York-ut në Tiranë", Universiteti "Barleti".

Në vijim gjeni foto përkatëse të aktiviteteteve të zhvilluara në Institucionet e Arsimit të Lartë.

Universiteti "Aleksandër Moisiu"

2

 

 "Universiteti i New York-ut në Tiranë"

1

2

3

 

Universiteti "Barleti"

2

DSC 4596

DSC 46271