Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

Sondazhi Kombëtar i Studentëve: Takimin informuese dhe udhëzuese më datë 11 Prill 2022

Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (ASCAL), në kuadër të Sondazhit Kombëtar të Studentëve (SKS), zhvilloi sot më datë 11 Prill 2022 takimet informuese me grupet e punës dhe studentët në Institucionet e Arsimit të Lartë (IAL) në Shqipëri. Takimet e sotme informuese dhe udhëzuese u zhvilluan në Universiteti Europian i Tiranës; Universiteti "Eqrem Çabej", Gjirokastër; Kolegji Profesional i Tiranës 

Në vijim gjeni foto përkatëse të aktiviteteteve të zhvilluara në Institucionet e Arsimit të Lartë.

 

Universiteti Europian i Tiranës

1

 

Universiteti "Eqrem Çabej", Gjirokastër

1

2

3

 

Kolegji Profesional i Tiranës

3

1

2