Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

Sondazhi Kombëtar i Studentëve: Takimin informuese dhe udhëzuese më datë 12 Prill 2022

Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (ASCAL), në kuadër të Sondazhit Kombëtar të Studentëve (SKS), zhvilloi sot më datë 12 Prill 2022 takimet informuese me grupet e punës dhe studentët në Institucionet e Arsimit të Lartë (IAL) në Shqipëri. Takimet e sotme informuese dhe udhëzuese u zhvilluan në Kolegji Universitar "Pavarësia Vlorë"; Universiteti "Ismail Qemali", Vlorë;Kolegji Universitar "REALD"; Kolegji Universitar "I Biznesit"; Kolegji Universitar "Bedër".

Në vijim gjeni foto përkatëse të aktiviteteteve të zhvilluara në Institucionet e Arsimit të Lartë.

 

Universiteti "Ismail Qemali", Vlorë

2

3

Kolegji Universitar "Pavarësia Vlorë"

1

2

Kolegji Universitar "REALD"

1

2

 

Kolegji Universitar "I Biznesit"

1

2

Kolegji Universitar "Bedër"

1

3

2 PM