Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

Sondazhi Kombëtar i Studentëve: Takimin informuese dhe udhëzuese më datë 22 Prill 2022

Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (ASCAL), në kuadër të Sondazhit Kombëtar të Studentëve (SKS), zhvilloi sot më datë 22 Prill 2022 takimet informuese me grupet e punës dhe studentët në Institucionet e Arsimit të Lartë (IAL) në Shqipëri. Takimet e sotme informuese dhe udhëzuese u zhvilluan në Universitetin e Sporteve të Tiranës dhe Fakultetin e Skencave të Natyrës.

Në vijim gjeni fotot përkatëse të aktiviteteteve të zhvilluara në Institucionet e Arsimit të Lartë.

Universiteti i Sporteve të Tiranës

3

Fakulteti i Shkencave të Natyrës

1

2