Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

Thirrje për ekspertë ndërkombëtarë nga Qendra e Informacionit Akademik (AIC/AIKA, Letoni)

Qendra e Informacionit Akademik (AIC) / Agjencia e Cilësisë për Arsimin e Lartë (AIKA), hap thirrjen publike për ekspertë të jashtëm vlerësimi  për proçeset e vlerësimit në Letoni.

Për më shumë informacion mbi kriteret e pranimit klikoni lajmin KËTU.

Kandidatët e interesuar mund të plotësojnë formularin elektronik të aplikimit  KËTU deri më 5 Shkurt 2024.