Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

Vizita në kuadër të akreditimit institucional të Universitetit Privat “Albanian University”

Në datat 10- 11 Shtator 2019 Grupi i Vlerësimit të Jashtëm të asistuar nga përfaqësues të ASCAL vizituan ambientet e Universitetit Privat “Albanian University”, në kuadër të akreditimit institucional. Grupi i Vlerësimit të Jashtëm i përbërë nga eksperti ndërkombëtar dhe ai vendas, të fushës, të përzgjedhur nga ASCAL dhe Bordi i Akreditimit zhvilluan takimet duke zbatuar axhendën e miratuar paraprakisht.

Foto nga takimet në Universitetin Privat “Albanian University”.

akreditimi institucional au

akreditimi institucional au

akreditimi institucional au

akreditimi institucional au