Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

Vizita në kuadër të akreditimit periodik institucional të Kolegjit Profesional të Tiranës

Në datat 15-16 Qershor 2022 Grupi i Vlerësimit të Jashtëm realizoi vizitat në kuadër të akreditimit periodik institucional të Kolegjit Profesional të Tiranës. Grupi i Vlerësimit të Jashtëm përbëhet nga 2 ekspertë, 1 i huaj dhe 1 vendas të përzgjedhur nga ASCAL dhe Bordi i Akreditimit.

Vizitat u kryen në ambjentet e Kolegjit Profesional te Tiranës, ku zhvilluan me sukses të gjitha takimet e parashikuara në agjendën e miratuar paraprakisht nga Grupi i Vlerësimit të Jashtëm.

KPT 3

KPT 2