Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

Vizita në kuadër të akreditimit të programeve Master i Arteve në "Koreografi dhe Mësuesi dhe Master i Arteve në "Skenografi - Kostumografi dhe Mësuesi" ofruar nga Universiteti i Arteve

Në datat 17-18 Nëntor 2022, u realizuan vizitat në kuadër të akreditimit të programeve të studimit Master i Arteve në "Koreografi dhe Mësuesi dhe Master i Arteve në "Skenografi - Kostumografi dhe Mësuesi", ofruar nga Universiteti i Arteve.

Grupet e Vlerësimit të Jashtëm përbëheshin nga 2 ekspertë vendas dhe/ose të huaj për secilin program studimi, të përzgjedhur nga ASCAL dhe Bordi i Akreditimit.

Vizitat u realizuan në ambjentet e Universitetit të Arteve, ku u zhvilluan me sukses të gjitha takimet e parashikuara në agjendat e hartuara paraprakisht nga Grupet e Vlerësimit të Jashtëm dhe miratuar nga ASCAL.

WhatsApp Image 2022 11 22 at 09.00.42

3

4