Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

Vizita në kuadër të akreditimit të programeve Master Profesional në "Kitarë dhe Mësuesi" dhe Master Profesional në "Fizarmonikë dhe Mësuesi" ofruar nga Universiteti i Arteve

Në datat 22-23 Nëntor 2022, u realizuan vizitat në kuadër të akreditimit të programeve të studimit Master Profesional në "Kitarë dhe Mësuesi" dhe Master Profesional në "Fizarmonikë dhe Mësuesi", ofruar nga Universiteti i Arteve.

Grupet e Vlerësimit të Jashtëm përbëheshin nga 2 ekspertë vendas dhe/ose të huaj për secilin program studimi, të përzgjedhur nga ASCAL dhe Bordi i Akreditimit.

Vizitat u realizuan në ambjentet e Universitetit të Arteve, ku u zhvilluan me sukses të gjitha takimet e parashikuara në agjendat e hartuara paraprakisht nga Grupet e Vlerësimit të Jashtëm dhe miratuar nga ASCAL.

2

3

4

5