Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

Vizita në kuadër të akreditimit të programeve të studimit ofruar nga Kolegji Universitar "Bedër"

Në datat 20 - 21 Mars 2023, u realizuan vizitat në kuadër të akreditimit të 2 (dy) programeve të studimit, Program profesional në "Programim në Web" dhe Master i Shkencave në "Shkenca Kompjuterike", të ofruar nga Kolegji Universitar "Bedër".

Grupi i Vlerësimit të Jashtëm i përbërë nga 2 (dy) ekspertë, të përzgjedhur nga ASCAL dhe Bordi i Akreditimit, realizuan vizitat në ambjentet e Kolegjit Universitar "Bedër", ku u zhvilluan me sukses të gjitha takimet e parashikuara në agjendat e hartuara paraprakisht nga Grupet e Vlerësimit të Jashtëm dhe miratuar nga ASCAL.

2

3

4