Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

Vizita në kuadër të akreditimit të programit Bsc në "Psikologji" dhe MP në "Menaxhim në turizëm, mikpritje dhe aktivitete çlodhëse" me profile, ofruar nga Universiteti "Barleti"

Në datat 7-10 Shkurt 2023, u realizuan vizitat në kuadër të akreditimit të programit të studimit Bachelor në "Psikologji" dhe Master Profesional në "Menaxhim në turizëm, mikpritje dhe aktivitete çlodhëse" me profile "Turizëm dhe udhëtime", "Mikpritje dhe hoteleri, restorant dhe katering", "Aktivitete çlodhëse dhe aktivitete në natyrë", të ofruar nga Universiteti "Barleti".

Grupi i Vlerësimit të Jashtëm i përbërë nga 2 (dy) ekspertë për secilin program, të përzgjedhur nga ASCAL dhe Bordi i Akreditimit, realizuan vizitat në ambjentet e Universitetit "Barleti", ku u zhvilluan me sukses të gjitha takimet e parashikuara në agjendat e hartuara paraprakisht nga Grupet e Vlerësimit të Jashtëm dhe miratuar nga ASCAL.

2

3