Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

Vizita në kuadër të ri-akreditimit institucional të Universitetit "Ismail Qemali" Vlorë

Në datat 22 - 23 Qershor 2020 në kuadër të akreditimit periodik institucional u zhvilluan vizitat në Universiteti "Ismail Qemali" Vlorë . Grupi i Vlerësimit të Jashtëm ishte i përbërë nga 2 ekspertë të huaj dhe një vendas përzgjedhur nga ASCAL dhe Bordi i Akreditimit.  Përgjatë dy ditëve të vizitës, u zhviluan me sukses të gjitha takimet e parashikuara në agjendën e miratuar paraprakisht nga Grupi i Vlerësimit të Jashtëm. Ndonëse në kushte të vështira prej pandemisë COVID-19  institucioni kishte marrë të gjitha masat e nevojshme për të  zhvilluar të gjitha takimet dhe vizitat në institucion.

 

 WhatsApp Image 2020 09 18 at 10.41.28 AM

WhatsApp Image 2020 09 18 at 10.41.29 AM