Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

Workshop: "Standardet e Cilësisë për Programet e Ciklit të Parë, Ciklit të Dytë të Studimeve dhe Programeve me Karakter Profesional në Arsimin e Lartë: Reflektimi në Procesin e Vlerësimit të Cilësisë", 23 Nëntor 2018

Ky trajnim kishte për qëllim prezantimin e standardeve të reja të cilësisë për programet e studimit të ciklit të parë, ciklit të dytë dhe programet me karakter profesional në arsimin e lartë, informimin dhe trajnimin mbi ndryshimet dhe reflektimin që do të kenë standardet e reja të programeve të studimit në procesin, formatet e vlerësimit, procesin e vlerësimit të brendshëm e të jashtëm, dokumentacionin e vlerësimit dhe metodologjinë e vlerësimit dhe gjykimit nga ana e ekspertëve të vlerësimit.


Materialet e aktivitetit

Programi i Workshop-it 23 Nëntor 2018 

Prof. Dhurata Bozo, Drejtore e ASCAL 

MSc. Emisa Isufaj, Përgjegjëse e Sektorit të Statistikave dhe Analizave, ASCAL 

MSc. Renata Qatipi, Specialiste e Sektorit të Vlerësimit, ASCAL 

MSc. Xhiliola Bixheku, Përgjegjëse e Sektorit të Vlerësimit, ASCAL 


 Foto gjatë aktivitetit

cover 23nentor

 

prezantim23nentor

 

salla23nentor

salla23nentor2

 

pyetje 23nentor

 

certifikata