Quality Assurance Agency in Higher Education

University College "Bedër"

Licensing Document: VKM Nr. 286, datë 06.04.2011
Category: College
Type: Private
Status: Active
Address: Rruga "Jordan Misja", Tiranë
Tel: +35542419200
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.beder.edu.al
  1. Akreditim institucional
No. Study program Information
1 Bachelor Gjuhë dhe Letërsi Angleze HEI Unit: Department of English Language and Literature
2 Bachelor Gjuhë dhe Letërsi Turke HEI Unit: Department of Turkish Language and Literature
3 Bachelor Drejtësi HEI Unit: Department of Law
4 Bachelor Shkenca Islame HEI Unit: Department of Islamic Sciences
5 Bachelor Shkenca Komunikimi HEI Unit: Department of Communication Sciences
6 Bachelor Psikologji Këshillimi dhe Pedagogji HEI Unit: Department of Educational Sciences
7 Bachelor Arsim Parashkollor dhe Fillor HEI Unit: Department of Educational Sciences
8 Bachelor "Marrëdhënie publike dhe komunikim marketingu" HEI Unit: Department of Communication Sciences
9 Bachelor "Teknologji informacioni dhe komunikimi" HEI Unit:
10 Bachelor Shkenca Kompjuterike HEI Unit:
11 Professional Master Mësuesi Gjuhë Angleze për Arsimin e Mesëm HEI Unit: Department of English Language and Literature
12 Professional Master Mësuesi Gjuhë Turke për Arsimin e Mesëm HEI Unit: Department of Turkish Language and Literature
13 Professional Master Komunikim Marketingu HEI Unit: Department of Communication Sciences
14 Master of Science Drejtësi në profilet: a. E Drejtë Penale; b. E Drejtë Ndërkombëtare HEI Unit: Department of Law
15 Master of Science Shkenca Komunikimi në profilet: a. Marrëdhënie me Publikun; b. Gazetari HEI Unit: Department of Communication Sciences
16 Master of Science Shkencat e Shërbimeve Shpirtërore HEI Unit: Faculty of Humanities
17 Master of Science Shkenca Moderne Islame HEI Unit: Department of Islamic Sciences
18 Master of Science Shkenca Themelore Islame HEI Unit: Department of Islamic Sciences
19 Master of Science Menaxhim Arsimor, Planifikim dhe Zhvillim i Kurrikulës HEI Unit: Faculty of Philology and Education
20 Master of Science Përkthim dhe Interpretim HEI Unit: Faculty of Philology and Education
21 Master of Science Psikologji Këshillimi dhe Pedagogji HEI Unit: Department of Educational Sciences
22 Master of Science Gjuhë dhe Letërsi Turke HEI Unit: Department of Turkish Language and Literature
23 Master of Science Gjuhë dhe Letërsi Angleze HEI Unit: Department of English Language and Literature