Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

Kolegji Profesional i Sporteve, Fier

Licensing document: VKM Nr. 494, datë 01.08.2012
Accreditation Document:
Category: College
Type: Private
Status: Closed
Address: Lagjia 8 shkurti, Rr. Riza Shanaj, Fier
Tel:
Email:
Website:

Lista e RVJ