Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

Tirana Construction Academy

Licensing document: VKM Nr. 775, datë 2.11.2011
Accreditation Document:
Category: Academy
Type: Private
Status: Closed
Address: Linzë – Dajt, Tiranë
Tel: x
Email: x
Website: www.akademiaendertimit.org

Lista e RVJ