Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

Akademia e Studimeve te Aplikuara, Durrës

Licensing document: VKM Nr. 693, datë 12.10.2011
Accreditation Document:
Category: Academy
Type: Private
Status: Closed
Address: Shkallnu, Durrës
Tel: N/A
Email: N/A
Website: N/A

Lista e RVJ