Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

SHLUP "Shkolla e Lartë Nëna Mbretëreshë, Geraldinë"

Licensing document: VKM Nr. 1133, datë 05.08.2008
Accreditation Document:
Category: Higher Education Institution
Type: Private
Status: Closed
Address: Burrel
Tel: N/A
Email: N/A
Website: N/A

Lista e RVJ