Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

IPAL ISSAT

Licensing document: VKM Nr. 466, datë 16.04.2008
Accreditation Document:
Category: Higher Education Institution
Type: Private
Status: Closed
Address: Rr. e Kavajës, Tiranë
Tel: +355 4 2 260 035
Email:
Website: www.issatinstitute.com

Lista e RVJ