Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

University College WISDOM

Licensing document: VKM Nr. 672, datë 27.09.2006
Accreditation Document:
Category: College
Type: Private
Status: Active
Address: Rruga Fuat Toptani, Godina nr 54, Tirane
Tel: +35542200063
Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Website: www.wisdom.edu.al

Lista e RVJ

Akreditim institucional
Akreditim institucional
Bachelor Psikologji
Bachelor Psikologji
Bachelor Drejtësi
Bachelor Menaxhim Biznesi
Bachelor Financë - Bankë
Bachelor Financë - Bankë
Master i shkencave E Drejtë Penale
Master i shkencave Psikologji shkollore dhe edukimi
Master i shkencave Psikologji shkollore dhe edukimi
Diplomë profesionale "Asistent Juridik"
Diplomë profesionale "Asistent Administrativ"
Diplomë profesionale "Asistent Social"
Diplomë profesionale "Agjent i Pasurive të Paluajtshme"
Master i shkencave Administrim Biznesi
Master i shkencave Administrim Biznesi