Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

Academy of Arts, Shkoder

Licensing document: VKM Nr. 401, datë 02.07.2012
Accreditation Document:
Category: Academy
Type: Public
Status: Closed
Address: Lagjia Vasil Shanto, Rr. Vaso Kadia, Galeria e Arteve Shkodër
Tel:
Email:
Website:

Lista e RVJ