Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

Agriculture University of Tirana

Licensing document: VKM Nr. 548, datë 28.07.1951
Category: University
Type: Public
Status: Active
Address: Rr. Pajsi Vodica Kodër Kamëz, Tiranë
Tel: +355 4 2227804
Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Website: www.ubt.edu.al

Lista e RVJ

Akreditim institucional
Bachelor Inxhinieri Agrare profili: Mbrojtje Bimësh
Bachelor Inxhinieri Agrare profili: Hortikulturë
Master i shkencave Mjekësi Bimore
Master i shkencave(PI) Mjekësi Veterinare
Master i shkencave Inxhinieri Agromjedisi
Master i shkencave Inxhinieri Pyjore
Bachelor Inxhinieri Agromjedisi
Master profesional Arkitekturë Peisazhi
Bachelor Menaxhimi i Turizmit Rural
Bachelor Menaxhim Agrobiznesi
Master i shkencave Menaxhim Agrobiznesi me profil: a. Administrim i Ndërmarjeve; b. Marketing
Master profesional Menaxhim i Ndërmarjeve profili: Menaxhim i Ndërmarjeve të Agrobiznesit
Bachelor Financë – Kontabilitet
Bachelor "Inxhinieri Agroushqimore" me profil "Teknologji Agroushqimore"
Master i shkencave Inxhinieri Agroushqimore me profil: a. Vreshtari - Enologji; b. Teknologji Agroushqimore
Bachelor Ekonomiks i Aplikuar
Bachelor Informatikë Biznesi