Quality Assurance Agency in Higher Education

University College of Business

Licensing Document: VKM Nr. 651, datë 14.09.2011
Accreditation Document: Vendim BA Nr. 03, datë 07.01.2022
Category: College
Type: Private
Status: Active
Address: Rruga "Vangjel Noti", Nr. 25, Tiranë
Tel: +355 42 454893, +355 67 4063042
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.kub.edu.al
  1. Akreditim institucional
  1. Akreditim institucional
Master profesional "Professional Master in Economy” with 60 ECTS, in 2 Profiles: 1.“Finance Accounting” and 2. “Business Management”
Bachelor “Business IT”
Diplomë profesionale Administrative Assistant
Diplomë profesionale High Technical
Master i shkencave "Accounting Finance" with profile: "Accounting Auditing"
Master i shkencave "Accounting Finance" with profile: "Accounting Auditing"
Master i shkencave "Business Management" with profiles: "Public Administration" and "Marketing Management"
Master i shkencave "Business Management" with profiles: "Public Administration" and "Marketing Management"
Master i shkencave Civil and Commercial Law
Master i shkencave Penal Law
Bachelor Business Law
Bachelor Law
Bachelor Economics profiles: a. Banks and Financial Institutions; b. Business Administration; c. Finance and Accounting
No. Study program Information
1 Professional diploma "Teknik i Lartë Automobilash" me profile "Automekanik", "Autotronik" dhe "Hibride dhe Elektrike" HEI Unit: Department of Higher Technical Studies
2 Professional diploma "Teknik i Lartë" me tre profile: Sisteme Kompjuterike, Sisteme elektrike dhe Sisteme Motorike HEI Unit: Department of Higher Technical Studies

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 73 datë 18-12-2020 Vlefshmëria 12-18-2020 deri më 09-30-2024
3 Professional diploma "Asistent Administrativ" me tre profile: Asistent i Lartë Administrativ, Asistent i Lartë Kontabël dhe Asistent i Lartë Ligjor HEI Unit: Department of Higher Administrative Studies

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 10 datë 22.01.2021 Vlefshmëria 01-22-2021 deri më 00-00-0000
4 Professional diploma "Asistent i Lartë" me profile"Asistent i Lartë Administrativ", "Asistent i Lartë Finance" dhe "Asistent i Lartë Ligjor"" HEI Unit: Department of Higher Administrative Studies
5 Professional diploma "Hoteleri Turizëm" me profile "Hoteleri" dhe "Agjenci Udhëtimesh" HEI Unit: Department of Higher Administrative Studies
6 Professional diploma "Teknik i Lartë Elektrik" me profile "Energjitik", "Automatizim Industrial" dhe "Elektromekanik" HEI Unit: Department of Higher Technical Studies
7 Professional diploma "Teknik i Larte", me profile "Sisteme Kompjuterike", "Teknologji Informacioni dhe Komunikimi" dhe "Grafik, Web dhe Multimedia Dizajn" HEI Unit: Department of Higher Technical Studies
8 Bachelor Diplomaci dhe Studime Evropiane HEI Unit:
9 Bachelor "Drejtësi" HEI Unit: Department of Public Law

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 500, datë 18.10.2012 Vlefshmëria 10-18-2012 deri më 10-18-2018
2 - Akredituar me Vendim Nr. 75 datë 27-10-2018 Vlefshmëria 10-27-2018 deri më 09-30-2024
10 Bachelor "E Drejtë Biznesi" HEI Unit: Department of Civil Law

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 545, datë 13.11.2012 Vlefshmëria 11-13-2012 deri më 11-13-2018
2 - Akredituar me Vendim Nr. 76 datë 27-10-2018 Vlefshmëria 10-27-2018 deri më 09-30-2024
11 Bachelor "Drejtësi" HEI Unit: Faculty of Law

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 500, datë 18.10.2012 Vlefshmëria 10-18-2012 deri më 10-18-2018
12 Bachelor "E Drejtë Biznesi" HEI Unit: Faculty of Law

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 545, datë 13.11.2012 Vlefshmëria 11-13-2012 deri më 11-13-2018
13 Bachelor Teknologji Informacioni HEI Unit: Department of Economics and Computing
14 Bachelor Marrëdhënie Ndërkombëtare HEI Unit:
15 Bachelor Shkenca Politike HEI Unit:
16 Master of Science Shërbimet Inteligjente dhe Policimi në Demokraci HEI Unit: Department of Penal Law
17 Master of Science "E Drejtë Civile dhe Tregtare" HEI Unit: Faculty of Law

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 545, datë 13.11.2012 Vlefshmëria 11-13-2012 deri më 11-13-2018
18 Master of Science "E Drejtë Penale" HEI Unit: Faculty of Law

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 545, datë 13.11.2012 Vlefshmëria 11-13-2012 deri më 11-13-2018
19 Master of Science "E Drejtë Civile dhe Tregtare" HEI Unit: Department of Civil Law

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 545, datë 13.11.2012 Vlefshmëria 11-13-2012 deri më 11-13-2018
2 - Akredituar me Vendim Nr. 77 datë 27-10-2018 Vlefshmëria 10-27-2018 deri më 09-30-2024
20 Master of Science "E Drejtë Penale" HEI Unit: Department of Penal Law

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 545, datë 13.11.2012 Vlefshmëria 11-13-2012 deri më 11-13-2018
2 - Akredituar me Vendim Nr. 78 datë 27-10-2018 Vlefshmëria 10-27-2018 deri më 09-30-2024
21 Master of Science(IP) Drejtësi HEI Unit: Faculty of Law