Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

Catholic University “Our Lady of Good Counsel”.

Licensing document: VKM Nr. 567, datë 27.08.2004
Accreditation Document: Vendim BA Nr. 112, datë 15.12.2017
Category: University
Type: Private
Status: Active
Address: Rruga "Dritan Hoxha", Tiranë
Tel: +355 42 273290
Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Website: www.unizkm.al

Lista e RVJ

Akreditim institucional
Bachelor Fizioterapi
Bachelor Infermieristikë
Bachelor Ekonomi Ndërmarrjeje
Master i shkencave Ekonomi dhe Menaxhim
Master i shkencave Shkenca Infermieristike dhe Obstetrike
Doktoratë Shëndet Publik, Diagnozë Molekulare e Sëmundjeve Infektive dhe Farmakovigjilancë
Master i shkencave(PI) Arkitekturë
Master profesional Ngritje dhe Zhvillim i Sipërmarrjes në Sektorin e Turizmit
Studime Specializuese Afatgjata Gastroenterologji
Studime Specializuese Afatgjata Sëmundje të aparatit kardiovaskular
Studime Specializuese Afatgjata Shkenca të të ushqyerit