Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

University of Vlora, "Ismail Qemali"

Licensing document: VKM Nr. 105, datë 28.02.1994
Accreditation Document: Vendim BA Nr. 50, datë 27.11.2020
Category: University
Type: Public
Status: Active
Address: Lagjia Pavarësia, Vlorë
Tel: +355 33 222288
Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Website: www.univlora.edu.al

Lista e RVJ

Akreditim institucional
Bachelor Teknologji Informacioni
Bachelor Kimi
Bachelor Biologji
Bachelor Inxhinieri Elektrike
Bachelor Ekonomiks
Bachelor Financë
Bachelor Kontabilitet
Bachelor Marketing
Bachelor Mësuesi për Arsimin Fillor
Bachelor Mësuesi për Arsimin Parashkollor
Bachelor Pedagogji e Specializuar
Bachelor Gjuhë Shqipe dhe Letërsi
Bachelor Gjuhë Angleze
Bachelor Gjuhë Italiane
Bachelor Histori Gjeografi
Bachelor Infermieri e Përgjithshme
Bachelor Infermieri Mami
Bachelor Informatikë
Bachelor Shkenca Kompjuterike
Bachelor Administrim Biznesi
Bachelor Menaxhim Turizmi
Bachelor Matematikë
Bachelor Inxhinieri Mekanike
Bachelor Inxhinieri Navale
Bachelor Navigacion