Quality Assurance Agency in Higher Education

"Barleti" University

Licensing Document: VKM Nr. 571, date 12.08.2005
Accreditation Document: Vendim BA Nr. 60, datë 16.12.2021
Category: University
Type: Private
Status: Active
Address: Rruga "Frang Bardhi", Tiranë
Tel: +355042430333
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.umb.edu.al
  1. Akreditim institucional
  1. Akreditim institucional
Master profesional Teaching and learning
Master profesional Management in tourism, hospitality and recreation activities with profiles: "Tourism and traveling", "hospitality and hotels, restaurants and catering", "relaxing and outdoor activities"
Diplomë profesionale Technician in digital productions and softwares
Master profesional Business Administration with profiles: Marketing and operations management; Real estate and Insurance; Leadership and human resource management
Diplomë profesionale Business operations, marketing and sales technician
Bachelor Accounting, banking and real estate
Bachelor Tourism recreation and events management
Bachelor Marketing publicity and public relations
Diplomë profesionale Operator and Consultant in Health Care
Diplomë profesionale Fitness, gym and public event operator
Diplomë profesionale Electronic Equipment and ICT Technician
Master profesional Information technology management
Master i shkencave Schooling and development psychology
Master i shkencave Teacher in physical education
Master profesional Teacher in physical education
Master profesional Teacher in physical education
Bachelor Law
Master profesional Political Science with profiles: a. Public Administration; b. Lidership
Master i shkencave(PI) Architecture
Master i shkencave Legal Science: a. Public Law; b. Criminal Law and Criminology; c. Trade Law; d. Intellectual Property Law
Master i shkencave "Accounting - Finance", with profiles "Accounting", "Taxation and Law" and "Financial Management"
Bachelor Applied Informatics
Master i shkencave European Studies with profile European Affairs and Public Administration; International Relations and Diplomacy
Master profesional Sociology Development with profiles: a. Social Development Community; b. Economic and Market Development Research
Bachelor Physical Education and Sports
Master profesional "Legal science", with profile "Public Law"
Bachelor Psychology
Bachelor Psychology
Bachelor Political Science
Bachelor Finance - Accounting
Bachelor Finance - Accounting
No. Study program Information
1 Professional diploma "Teknik në Ndërtimtari për Ndërtim dhe Rifinitura" HEI Unit:
2 Professional diploma "Teknik në Sistemet dhe Teknologjitë e Ndërtesës" HEI Unit:
3 Professional diploma "Teknik për pajisje elektronike dhe për TIK" HEI Unit:

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 181 datë 25.11.2023 Vlefshmëria 11-25-2023 deri më 11-24-2029
4 Professional diploma "Operator në fitness, palestër dhe organizime eventesh publike" HEI Unit: Department of Physical Education and Sports

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 55 datë 09.09.2022 Vlefshmëria 09-09-2022 deri më 09-08-2024
5 Professional diploma Operator në Udhëtim, Turizëm dhe Hoteleri HEI Unit: Department of Tourism, Hospitality and Recreation
6 Professional diploma Teknik në prodhime digjitale dhe software HEI Unit:

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr.53, datë 09.09.2022 Vlefshmëria 09-09-2022 deri më 09-08-2024
7 Professional diploma "Operator dhe Këshillues në përkujdesje Shëndetsore" HEI Unit: Department of Behavioral and Health Sciences

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 56, datë 09.09.2022 Vlefshmëria 09-09-2022 deri më 09-08-2024
8 Professional diploma "Teknik në Mekanikë dhe Prodhim të Automatizuar" HEI Unit:
9 Professional diploma Operator në Industri Kreative, Art dhe Zejtari HEI Unit:
10 Professional diploma "Operator në mikpritje dhe hotel, restorant, katering" HEI Unit: Department of Tourism, Hospitality and Recreation
11 Bachelor 4 year Drejtësi HEI Unit: Faculty of Law, Political and Social Sciences

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 288 datë 2009-09-04 Vlefshmëria 09-04-2009 deri më 09-04-2015
12 Bachelor Edukim Fizik e Sporte HEI Unit: Department of Physical Education and Sports

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 436, datë 2015-11-12 Vlefshmëria 11-12-2015 deri më 11-12-2021
2 - Akredituar me Vendim BA Nr. 27 datë 03.03.2023 Vlefshmëria 03-03-2023 deri më 03-02-2027
13 Bachelor Sociologji HEI Unit: Faculty of Law, Political and Social Sciences

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 337 datë 2013-08-16 Vlefshmëria 08-16-2013 deri më 08-16-2019
14 Bachelor Shkenca Politike HEI Unit: Faculty of Law, Political and Social Sciences

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 288 datë 2009-09-04 Vlefshmëria 09-04-2009 deri më 09-04-2015
2 - Akredituar me Urdhër Nr. 561 datë 2016-11-30 Vlefshmëria 11-30-2016 deri më 11-30-2022
15 Bachelor Drejtësi HEI Unit: Faculty of Law, Political and Social Sciences

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 288 datë 2009-09-04 Vlefshmëria 09-04-2009 deri më 09-04-2015
2 - Akredituar me Urdhër Nr. 337 datë 2013-08-16 Vlefshmëria 08-16-2013 deri më 08-16-2019
16 Bachelor Inxhinieri Sistemesh dhe Programesh Kompjuterike me profile: a. Inxhinieri Softuerike, b. Menaxhim i Databazave, c. Multimedia Dizanj dhe Zhvillim, d. Komunikim Digjital, e. Inxhinieri Rrjeti HEI Unit: Faculty of Applied Sciences and Economy
17 Bachelor Informatikë e Aplikuar HEI Unit:

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 350, datë 2015-09-21 Vlefshmëria 09-21-2015 deri më 09-21-2021
2 - Akredituar me Vendim BA Nr. 52 datë 13.01.2024 Vlefshmëria 01-13-2024 deri më 01-12-2030
18 Bachelor Shkenca Kompjuterike HEI Unit:
19 Bachelor Psikologji HEI Unit: Department of Behavioral and Health Sciences

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 337 datë 2013-08-16 Vlefshmëria 08-16-2013 deri më 08-16-2019
2 - Akredituar me Vendim Nr. 76 datë 04-10-2019 Vlefshmëria 10-04-2019 deri më 09-30-2022
3 - Akredituar me Vendim BA Nr. 207 datë 15.12.2023 Vlefshmëria 12-15-2023 deri më 12-14-2026
20 Bachelor Shkenca Politike HEI Unit: Department of Government, Political Science and Communication

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 288 datë 2009-09-04 Vlefshmëria 09-04-2009 deri më 09-04-2015
2 - Akredituar me Urdhër Nr. 561 datë 2016-11-30 Vlefshmëria 11-30-2016 deri më 11-30-2022
3 - Akredituar me Vendim Nr. 208 datë 15-12-2023 Vlefshmëria 12-15-2023 deri më 12-14-2027
21 Bachelor Sociologji HEI Unit: Department of Social Sciences and Education

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 337 datë 2013-08-16 Vlefshmëria 08-16-2013 deri më 08-16-2019
22 Bachelor Matematikë - Financë HEI Unit: Faculty of Applied Sciences and Economy
23 Bachelor Matematikë Administrim HEI Unit: Faculty of Applied Sciences and Economy
24 Bachelor Gjuhë Frënge HEI Unit: Faculty of Law, Political and Social Sciences
25 Bachelor Gjuhë Gjermane HEI Unit: Faculty of Law, Political and Social Sciences
26 Bachelor Gjuhë Angleze HEI Unit: Faculty of Law, Political and Social Sciences
27 Bachelor Psikologji HEI Unit: Faculty of Law, Political and Social Sciences

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 337 datë 2013-08-16 Vlefshmëria 08-16-2013 deri më 08-16-2019
28 Bachelor Drejtësi HEI Unit: Law Department

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 337 datë 2013-08-16 Vlefshmëria 08-16-2013 deri më 08-16-2019
2 - Akredituar me Vendim Nr. 77 datë 04-10-2019 Vlefshmëria 10-04-2019 deri më 09-30-2023
29 Bachelor Dizajn interieri dhe produkti HEI Unit:
30 Bachelor Aktivitet Fizik, Shëndet dhe Dietologji HEI Unit: Department of Physical Education and Sports
31 Bachelor Fizioterapi HEI Unit:
32 Bachelor Infermieri HEI Unit:
33 Bachelor Shkenca Politike, me profile "Administrim Publik" dhe "Marrëdhënie Ndërkombëtare" HEI Unit: Department of Government, Political Science and Communication
34 Bachelor "Mjedis dhe Efiçencë Energjitike" HEI Unit:
35 Bachelor "Industri Kreative dhe Dizajn Aplikativ" HEI Unit:
36 Bachelor "Multimedia, Komunikim dhe Dizajn Lojrash" HEI Unit:
37 Bachelor "Lidership dhe Burime Njerëzore" HEI Unit: Department of Economy, Entrepreneurship and Finance
38 Bachelor "Punë Sociale" HEI Unit: Department of Behavioral and Health Sciences

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 26 datë 03.03.2023 Vlefshmëria 03-03-2023 deri më 03-02-2026
39 Bachelor "Menaxhim në Turizëm, Rekreacion dhe Evente" HEI Unit: Department of Tourism, Hospitality and Recreation

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr.73, datë 04.11.2022 Vlefshmëria 11-04-2022 deri më 11-03-2026
40 Bachelor "Shkenca kompjuterike dhe elektronike" HEI Unit:
41 Bachelor "Qeverisja dhe Politika" HEI Unit: Department of Government, Political Science and Communication
42 Bachelor "Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe Studime Europiane" HEI Unit: Department of Government, Political Science and Communication
43 Professional Master "Menaxhim në turizëm, mikpritje dhe aktivitete çlodhëse" me profile"Turizëm dhe udhëtime", "Mikpritje dhe hoteleri, restorant dhe katering", "Aktivitete çlodhëse dhe aktivitete në natyrë" HEI Unit: Department of Tourism, Hospitality and Recreation

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 73 datë 30.06.2023 Vlefshmëria 06-30-2023 deri më 06-29-2026
44 Professional Master Edukim me profil Mësimdhënia e të Nxënit HEI Unit: Department of Education Sciences and Vocational Training

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr.97, datë 16.12.2022 Vlefshmëria 12-16-2022 deri më 12-15-2026
45 Professional Master Menaxhim i teknologjisë së informacionit HEI Unit:

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim Nr. 113 datë 02-11-2019 Vlefshmëria 11-02-2019 deri më 09-30-2023
46 Professional Master Mësuesi në Edukim Fizik dhe Sporte HEI Unit: Department of Physical Education and Sports

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim Nr. 06 datë 02-02-2018 Vlefshmëria 02-02-2018 deri më 00-00-0000
2 - Akredituar me Vendim BA Nr . 75, datë 04.11.2022 Vlefshmëria 11-04-2022 deri më 11-03-2026
47 Professional Master Peizazh i Territorit Urbanistik dhe Logjistik HEI Unit: Faculty of Applied Sciences and Economy
48 Professional Master Arkitekturë Industriale HEI Unit: Faculty of Applied Sciences and Economy
49 Professional Master Shkenca Politike me profil Administrim Publik HEI Unit: Department of Government, Political Science and Communication

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 329 datë 2012-08-07 Vlefshmëria 08-07-2012 deri më 08-07-2018
2 - Akredituar me Vendim Nr. 11 datë 01-02-2019 Vlefshmëria 02-01-2019 deri më 09-30-2024
50 Professional Master Menaxhim Transporti dhe Logjistik HEI Unit: Faculty of Applied Sciences and Economy
51 Professional Master Arkitekturë Interier HEI Unit: Faculty of Applied Sciences and Economy
52 Professional Master Projektues në Arkitekturë të Qendrueshme HEI Unit: Faculty of Applied Sciences and Economy
53 Professional Master Edukim me profile: a. Mësimdhënia e të Nxënit; b. Administrim i Arsimit HEI Unit: Department of Education Sciences and Vocational Training

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim Nr. 54 datë 2015-06-29 Vlefshmëria 06-29-2015 deri më 06-29-2021
54 Professional Master Psikologji Ligjore HEI Unit: Department of Social Sciences and Education

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 155 datë 2016-03-31 Vlefshmëria 03-31-2016 deri më 03-31-2022
55 Professional Master "Sociologji Zhvillimi", me profil "Zhvillim Social Komunitar" HEI Unit: Department of Social Sciences and Education

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim Nr. 80 datë 2015-07-27 Vlefshmëria 07-27-2015 deri më 07-27-2021
2 - Akredituar me Vendim Nr. 80/1, datë 02.11.2015 Vlefshmëria 11-02-2015 deri më 11-02-2021
56 Professional Master "Shkenca juridike", me profil "E drejtë publike" HEI Unit: Law Department

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 329 datë 2012-08-07 Vlefshmëria 08-07-2012 deri më 08-07-2018
2 - Akredituar me Vendim Nr. 12 datë 01-02-2019 Vlefshmëria 02-01-2019 deri më 09-30-2024
57 Professional Master Mësuesi në Shkenca Sociale HEI Unit: Department of Education Sciences and Vocational Training
58 Professional Master Mësuesi në Arte HEI Unit: Department of Education Sciences and Vocational Training
59 Professional Master Mësuesi në Teknologji Informacioni dhe Komunikimi HEI Unit: Department of Education Sciences and Vocational Training
60 Professional Master Mësuesi në Gjuhë dhe Komunikim HEI Unit: Department of Education Sciences and Vocational Training
61 Professional Master Infermieri në Familje dhe Komunitet HEI Unit:
62 Professional Master Mësuesi në Shoqëria dhe Mjedisi HEI Unit: Department of Education Sciences and Vocational Training
63 Professional Master Arsim Special HEI Unit: Department of Education Sciences and Vocational Training
64 Master of Science "Informatikë e Aplikuar" me profile "Inxhinieri softueri", "Rrjetet dhe siguria kibernetike" dhe "Përpunim të dhënash" HEI Unit:
65 Master of Science Komunikim me profile: a. Studime në Gazetari; b. Komunikim/Studime në Gazetari Ndërkombëtare; c. Komunikim/Marrëdhënie me Publikun në Nivel Ndërkombëtar HEI Unit: Faculty of Law, Political and Social Sciences
66 Master of Science Shkenca Juridike me profile: a. E Drejtë Penale dhe Kriminologji; b. E Drejtë Tregtare; c. E Drejtë e Pronësisë Intelektuale HEI Unit: Law Department

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 607 datë 2016-12-22 Vlefshmëria 12-22-2016 deri më 12-22-2022
2 - Akredituar me Vendim BA Nr. 212 datë 15.12.2023 Vlefshmëria 12-15-2023 deri më 12-14-2027
67 Master of Science Puna Sociale në Sistemin Arsimor HEI Unit: Department of Behavioral and Health Sciences
68 Master of Science Sociologji e Zhvillimit Komunitar HEI Unit: Department of Social Sciences and Education

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 3 datë 2016-01-06 Vlefshmëria 01-06-2016 deri më 01-06-2022
69 Master of Science Studime Europiane, me profile: "Politika Europiane dhe Administrim Publik"; "Marrëdhënie Ndërkombëtare e Diplomaci" HEI Unit: Department of Government, Political Science and Communication

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me kusht me Urdhër Nr. 347 datë 2015-09-17 Vlefshmëria 09-17-2015 deri më 03-17-2016
2 - Akredituar me Urdhër Nr. 131 datë 2016-03-24 Vlefshmëria 03-24-2016 deri më 03-24-2022
3 - Akredituar me Vendim BA Nr. 211 datë 15.12.2023 Vlefshmëria 12-15-2023 deri më 12-14-2027
70 Master of Science Psikologji Klinike HEI Unit: Department of Behavioral and Health Sciences
71 Master of Science Mësuesi në Edukim Fizik dhe Sporte HEI Unit: Department of Physical Education and Sports

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 57, datë 09.09.2022 Vlefshmëria 09-09-2022 deri më 09-08-2026
72 Master of Science Psikologji shkollore dhe zhvillimi HEI Unit: Department of Behavioral and Health Sciences

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 76, datë 04.11.2022 Vlefshmëria 11-04-2022 deri më 11-03-2025
73 Master of Science Menaxhim, Financim dhe Politika Shëndetësore HEI Unit:
74 Master of Science(IP) Stomatologji HEI Unit:
75 Master of Science(IP) Drejtësi HEI Unit: Law Department
76 Master of Science(IP) Arkitekturë HEI Unit:

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim Nr. 114 datë 02-11-2019 Vlefshmëria 11-02-2019 deri më 09-30-2023
77 Master of Science(IP) Farmaci HEI Unit:
78 Phd Studime Ndërkombëtare për Familjen dhe Komunitetin HEI Unit: Faculty of Law, Political and Social Sciences
79 MND Administrim Biznesi me profile: a. Financë - Kontabilitet; b. Marketing dhe Menaxhim Operacionesh; c. Shërbime Bankare dhe Financiare; ç. Prona të Paluajtshme dhe Sigurimi; d. Lidership dhe Menaxhim i Burimeve Njerëzore HEI Unit: Faculty of Applied Sciences and Economy
80 MND Shkenca Juridike me profile: a. E Drejtë Publike; b. E Drejtë Biznesi HEI Unit: Faculty of Law, Political and Social Sciences
81 MND Komunikim me profile: a. Gazetari Ekonomike; b. Komunikim Publik HEI Unit: Faculty of Law, Political and Social Sciences
82 MND Komunikim, me profile: a. Gazetari Ekonomike; b. Komunikim Publik HEI Unit: Faculty of Law, Political and Social Sciences
83 MND Shkenca Politike, me profile: a. Lidership; b. Administrim Publik HEI Unit: Faculty of Law, Political and Social Sciences