Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

CEENQA Workshop and General Assembly 2018, Tirana, Albania

Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (ASCAL) ka nderin të organizojë në datat 11-12 Maj aktivitetin e përvitshëm të Rrjetit të Agjencive të Europës Qëndrore dhe Lindore për Sigurimin e Cilësisë në arsimin e lartë (CEENQA), "Workshop dhe Asambleja e Përgjithshme e CEENQA, 2018".
Për informacione të mëtejshme klikoni në website-in zyrtar të aktivitetit.

AKTIVITETE

Takim informues me studentet për zhvillimin e SKS

Më datë 30.03.2018, u zhvillua takimi informues me përfaqësuesit e studentëve mbi “Sondazhin Kombëtar të Studentëve”, organizuar nga ASCAL dhe BA. Në këtë takim morën pjesë përfaqësues të studentëve n...

12-04-2018

Vendimet e mbledhjes 30 Mars 2018

 REPUBLIKA E SHQIPËRISËAGJENCIA E SIGURIMIT TË CILËSISË NË ARSIMIN E LARTËBORDI I AKREDITIMIT  VENDIMNr. 07, datë 30.03.2018  PËRHAPJEN E PROGRAMIT TË PËRBASHKËT TË STUDIMIT TË CIKLIT...

11-04-2018

Takim informues me institucionet e arsimit të lartë, Shkurt 2018

Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (ASCAL), në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, zhvilloi në datën 2 Shkurt 2018, takimin infomues me rektorët dhe përfaqësues t...

27-03-2018

LAJME

Takim informues me studentet për zhvillimin e SKS

Më datë 30.03.2018, u zhvillua takimi informues me përfaqësuesit e studentëve mbi “Sondazhin Kombëtar të Studentëve”, organizuar nga ASCAL dhe BA. Në këtë takim...

12 / 04 / 2018

Takim informues me institucionet e arsimit të lartë, Shkurt 2018

Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (ASCAL), në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, zhvilloi në datën 2 Shkurt 2018, takimi...

27 / 03 / 2018

Njoftim për vend të lirë pune

Në zbatim të Vendimit nr. 109, datë 15.02.2017 të Këshillit të Ministrave “Për Organizimin dhe Funksionimin e Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e La...

12 / 03 / 2018

Lista e Institucioneve sipas rendit alfabetik me vitet përkatëse të akreditimit.

Emertimi I IAL në renditje alfabetike Afati i Akreditimit në vite Akademia e Filmit dhe Multimedias Marubi 2 Akademia e Forc...

02 / 02 / 2018

Projekti Erasmus + QAinAL

Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (ASCAL) është partnere në projektin Erasmus +: “Strategic support on strengthening the quality assurance str...

16 / 01 / 2018