Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

AKTIVITETE

Vendimet e mbledhjes 2 Shkurt 2018

REPUBLIKA E SHQIPËRISËAGJENCIA E SIGURIMIT TË CILËSISË NË ARSIMIN E LARTËBORDI I AKREDITIMIT  VENDIMNr. 01, datë 02.02.2018  PËRHAPJEN E PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË TRETË, PROGRAM S...

09-02-2018

Raportet e akreditimit QAA

Raport i Vlerësimit Institucional të Universitetit Bujqësor të Tiranës, Dhjetor 2016 Raport i Vlerësimit Institucional të Universitetit Marin Barleti, Dhjetor 2016 ...

05-02-2018

Lista e Institucioneve sipas rendit alfabetik me vitet përkatëse të akreditimit.

Emertimi I IAL në renditje alfabetike Afati i Akreditimit në vite Akademia e Filmit dhe Multimedias Marubi 2 Akademia e Forcave te Armatosura 3 Akadem...

02-02-2018

LAJME

Lista e Institucioneve sipas rendit alfabetik me vitet përkatëse të akreditimit.

Emertimi I IAL në renditje alfabetike Afati i Akreditimit në vite Akademia e Filmit dhe Multimedias Marubi 2 Akademia e Forc...

02 / 02 / 2018

Projekti Erasmus + QAinAL

Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (ASCAL) është partnere në projektin Erasmus +: “Strategic support on strengthening the quality assurance str...

16 / 01 / 2018

Diskutohen standartet e reja te sigurimit te cilesise

Në vijim te takimit te dates 4.12.2017, Agjencia e Sigurimit te Cilesise dhe Bordi i Akreditimit, organizuan ne daten 14.12.2017,  Seminarin me teme "Disku...

18 / 12 / 2017

Takim informues me institucionet e arsimit të lartë

Në datën 4.12.2017, Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (ASCAL) , organizoi me përfaqësuesit e institucioneve publike e private(IAL) një ta...

05 / 12 / 2017

Vendimmarrjet e radhës për akreditimin e institucioneve të arsimit të lartë

Në datat 10 – 11 Nëntor 2017, Bordi i Akreditimit në mbledhjen e tij të radhës do të shqyrtojë dokumentacionin e vlerësimit në kuadër të akreditimit institucion...

31 / 10 / 2017