Kjo faqe ështe në ndërtim e sipër. Ju kërkojmë ndjesë për ndonjë pasaktësi të mundëshme në informacionin e publikuar. Ju falenderojmë për mirëkuptimin! ASCAL.

Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

AKTIVITETE

Vizita në kuadër të akreditimit institucional për grupin e shtatë të institucioneve të arsimit të lartë

Nga data 29 qershor deri me 07 korrik do të zhvillohen vizitat në institucion në kuadër të precesit të akreditimit institucional për IAL e grupit të shtatë. Këto institucione janë: Universiteti Katoli...

27-06-2017

Vizita në kuadër të akreditimit institucional për grupin e gjashtë të institucioneve të arsimit të lartë

Nga data 8 qereshor deri me 16 qershor do të zhvillohen vizitat në institucion në kuadër të precesit të akreditimit institucional për IAL e grupit të gjashtë. Këto institucione janë: Akademia Profesio...

07-06-2017

Vizitë në kuadër të akreditimit institucional në Universiteti Privat "Albanian University"

Gjatë datave 18 dhe 19 maj do të zhvillohet vizita e grupit të ekspertëve britanik dhe shqiptar të përzgjedhur për vlerësimit e këtij institucioni nga ASCAL dhe QAA. Gjatë kësaj vizite grupi i punës d...

17-05-2017

LAJME

Mbledhja e radhës e Bordit të Akreditimit

Po zhvillohet sot mbledhja e radhës e Bordit të Akreditimit. Gjatë kësaj mbledhje do të shqyrtohen te gjitha dosjet për akreditimin dhe licencimin e programeve ...

10 / 07 / 2017

Përmbyllja e fazës së vizitave për IAL e grupit të shtatë

Me datë 7 korrik mbaroi faza e vizitës ne vend për institucionet e grupit të shtatë. Këto vizita u realizuan me sukses nga grupi i ekspertëve të përzgjedhur nga...

10 / 07 / 2017

Vizita në kuadër të akreditimit institucional në Shkolla e Private e Arsimit të Lartë "Universiteti Metropolitan Tirana"

Filloi sot vizita e ekspertëve ndërkombëtarë dhe atyre shqiptarë në kuadër të akreditimit institucional në Shkolla e Private e Arsimit të Lartë "Universiteti Me...

06 / 07 / 2017

Vizita në kuadër të akreditimit institucional në Kolegji Universitar "Instituti Kanadez i Teknologjisë"

Filloi sot vizita e ekspertëve ndërkombëtarë dhe atyre shqiptarë në kuadër të akreditimit institucional në Kolegji Universitar "Instituti Kanadez i Teknologjisë...

06 / 07 / 2017

Vizita në kuadër të akreditimit institucional në Universiteti Aldent

Filloi sot vizita e ekspertëve ndërkombëtarë dhe atyre shqiptarë në kuadër të akreditimit institucional në Universiteti Aldent. Kjo vizitë do të vazhdojë edhe g...

03 / 07 / 2017

Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, shpall thirrjen e tretë për Programin Kombëtar të Praktikave të Punës në Administratën Shtetërore dhe Institucionet e tjera Publike.
Në këtë program ftohen të aplikojnë të të rinj profesionistë nga mosha 21 deri 26 vjeç, nga Shqipëria dhe Diaspora, të cilët kanë mbaruar minimalisht ciklin e parë të studimeve bachelor.
Nëse jeni duke studiuar apo keni përfunduar studimet e ciklit të parë në një nga profilet studimore të lart përmendura, jeni të mirëpritur të aplikoni. Kandidatët duhet të tregojnë interes në punën e sektorit publik dhe të kenë aftësi shumë të mira analitike dhe komunikimi.

Programi Kombëtar i Praktikave të Punës