Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

Njoftim 

Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (ASCAL) ju informon se për çdo informacion shtesë në lidhje me akreditimet e Institucioneve të Arsimit të Lartë si dhe të Programeve të Studimit mund të na kontaktoni në format e kontaktit të afishuara më poshtë. Nga agjencia do t'ju përgjigjet sa më shpejt një specialist.

Email: info@ascal.al

Tel: +355042243423

AKTIVITETE

Vendimet e mbledhjes 7 Dhjetor 2018

REPUBLIKA E SHQIPËRISËAGJENCIA E SIGURIMIT TË CILËSISË NË ARSIMIN E LARTËBORDI I AKREDITIMIT VENDIMNr. 85, datë 07.12.2018 PËRAKREDITIMIN PERIODIK TË PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË DYTË, MASTER ...

21-12-2018

Koordinatori

Cdo informacion në lidhje me ASCAL/BA dhe aktivitetin e tyre ju e gjeni të pershkruar në programin e transparencës së ASCAL. Nëse ju nuk keni gjetur informacionin e kërkuar, mund të na kontaktoni në 4...

14-12-2018

Struktura dhe Njësitë

Drejtori  Dhurata Bozo CV Sektori i Promocionit dhe Vlerësimit të Cilësisë Xhiliola Bixheku Sektorit i Statistikave dhe Analizave Emisa Isufaj Sektori i Shërbimeve dhe Publikimeve Pranve...

14-12-2018

LAJME

ASCAL publikon materialet e aktiviteteve, 22-23 Nëntor 2018

Më datë 22.11.2018, në “Tirana International Hotel”, Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (ASCAL), organizoi Workshop-in me temë: “Standardet e C...

27 / 11 / 2018

Workshop: "Standardet e Cilësisë për Programet e Ciklit të Parë, Ciklit të Dytë të Studimeve dhe Programeve me Karakter Profesional në Arsimin e Lartë: Reflektimi në Procesin e Vlerësimit të Cilësisë", 23 Nëntor 2018

Ky trajnim ka për qëllim prezantimin e standardeve të reja të cilësisë për programet e studimit të ciklit të parë, ciklit të dytë dhe programet me karakter prof...

21 / 11 / 2018

Workshop: "Standardet e Cilësisë për Programet e Ciklit të Parë, Ciklit të Dytë të Studimeve dhe Programeve me Karakter Profesional në Arsimin e Lartë: Reflektimi në Procesin e Vlerësimit të Cilësisë", 22 Nëntor 2018

Më datë 22.11.2018, në “Tirana International Hotel”, Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (ASCAL), organizon Workshop-in me temë: “Standardet e C...

21 / 11 / 2018

Miratohet Kodi i Cilësisë së Arsimit të Lartë, Shtator 2018

Në mbledhjen e datës 11 Shtator 2018 të Këshillit të Ministrave, është miratuar Kodi i Cilësisë së Arsimit të Lartë, si përmbledhje e standardeve shtetërore për...

20 / 09 / 2018

Njoftim për vende të lira pune

Në zbatim të Vendimit nr. 109, datë 15.02.2017 të Këshillit të Ministrave “Për Organizimin dhe Funksionimin e Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e La...

06 / 08 / 2018