Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

AKTIVITETE

Vizitë në kuadër të akreditimit institucional në Universiteti Privat "Albanian University"

Gjatë datave 18 dhe 19 maj do të zhvillohet vizita e grupit të ekspertëve britanik dhe shqiptar të përzgjedhur për vlerësimit e këtij institucioni nga ASCAL dhe QAA. Gjatë kësaj vizite grupi i punës d...

17-05-2017

Vizitë në kuadër të akreditimit institucional në Universiteti "Ismail Qemali", Vlorë

Gjatë datave 18 dhe 19 maj do të zhvillohet vizita e grupit të ekspertëve britanik dhe shqiptar të përzgjedhur për vlerësimit e këtij institucioni nga ASCAL dhe QAA. Gjatë kësaj vizite grupi i punës d...

17-05-2017

Vizitë në kuadër të akreditimit institucional në Universiteti "Luigj Gurakuqi", Shkodër

Gjatë datave 15 dhe 16 maj do të zhvillohet vizita e grupit të ekspertëve britanik dhe shqiptar të përzgjedhur për vlerësimit e këtij institucioni nga ASCAL dhe QAA. Gjatë kësaj vizite grupi i punës d...

12-05-2017

LAJME

Vizita në kuadër të akreditimit institucional në Akademia e Studimeve të Aplikuara "Reald"

Filloi sot vizita e ekspertëve ndërkombëtar dhe atyre shqiptar në kuadër të akreditimit institucional në Akademia e Studimeve të Aplikuara "Reald". Kjo vizitë d...

29 / 05 / 2017

Vizita në kuadër të akreditimit institucional në Universiteti "Epoka"

Filloi sot vizita e ekspertëve ndërkombëtar dhe atyre shqiptar në kuadër të akreditimit institucional në Universiteti "Epoka". Kjo vizitë do të vazhdojë edhe gj...

29 / 05 / 2017

Vizita në kuadër të akreditimit institucional në Akademia e Filmit dhe Multimedias "Marubi"

Filloi sot vizita e ekspertëve ndërkombëtar dhe atyre shqiptar në kuadër të akreditimit institucional në Akademinë e Filmit dhe Multimedias "Marubi". Kjo vizitë...

25 / 05 / 2017

Vizita në kuadër të akreditimit institucional në Akademia e Forcave të Armatosura

Filloi sot vizita e ekspertëve ndërkombëtar dhe atyre shqiptar në kuadër të akreditimit institucional në Akademinë e Forcave të Armatosura. Kjo vizitë do të vaz...

25 / 05 / 2017

Përmbyllja e fazës së vizitave për IAL e grupit të tretë dhe të katërt

Me datë 19 maj mbaroi faza e vizitës ne vend për institucionet e grupit të tretë dhe të katërt. Këto vizita u realizuan me sukses nga grupi i ekspertëve të përz...

22 / 05 / 2017