Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

AKTIVITETE

Takim informues me institucionet e arsimit të lartë

Në datën 4.12.2017, Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (ASCAL) , organizoi me përfaqësuesit e institucioneve publike e private(IAL) një takim informues në lidhje me ndryshimet li...

05-12-2017

Vendimet e mbledhjes 10-11 Nëntor 2017

REPUBLIKA E SHQIPËRISËAGJENCIA E SIGURIMIT TË CILËSISË NË ARSIMIN E LARTËBORDI I AKREDITIMIT VENDIMNr. 99, datë 10.11.2017 PËRAKREDITIMIN PERIODIK TË PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË PARË, BACHELO...

22-11-2017

Vendimet e mbledhjes 20-21 Tetor 2017

REPUBLIKA E SHQIPËRISËAGJENCIA E SIGURIMIT TË CILËSISË NË ARSIMIN E LARTËBORDI I AKREDITIMIT VENDIM Nr. 87/1, datë 20.10.2017 PËRNJË NDRYSHIM NË VBA NR. 87, DATË 21.09.2017 “PËR AKREDITIMIN PER...

21-11-2017

LAJME

Takim informues me institucionet e arsimit të lartë

Në datën 4.12.2017, Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (ASCAL) , organizoi me përfaqësuesit e institucioneve publike e private(IAL) një ta...

05 / 12 / 2017

Vendimmarrjet e radhës për akreditimin e institucioneve të arsimit të lartë

Në datat 10 – 11 Nëntor 2017, Bordi i Akreditimit në mbledhjen e tij të radhës do të shqyrtojë dokumentacionin e vlerësimit në kuadër të akreditimit institucion...

31 / 10 / 2017

Mbledhja e radhës e Bordit të Akreditimit

Po zhvillohet sot mbledhja e radhës e Bordit të Akreditimit. Gjatë kësaj mbledhje do të shqyrtohen disa dosje për akreditimin e disa IAL si dhe të disa programe...

20 / 10 / 2017

Njoftim mbi ecurinë e proceseve të vlerësimit në kuadër të akreditimit të IAL-ve

Pas mbledhjes së fundit të Bordit të Akreditimit, në datë 21-22 Shtator, tashmë konfirmohet vendimmarrja për akreditimin institucional të 16 institucioneve të a...

02 / 10 / 2017

Mbledhja e radhës e Bordit të Akreditimit

Po zhvillohet sot mbledhja e radhës e Bordit të Akreditimit. Gjatë kësaj mbledhje do të shqyrtohen të gjitha dosjet për akreditimin dhe licencimin e programeve ...

02 / 10 / 2017