Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

 

NJOFTIM

Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë, informon publikun se faza tranzitore ndërmjet dy akreditmeve deri në vendimarrjen nga Bordi i Akreditimit rregullohet me Vendimin e Bordit të Akreditmit Nr. 2 datë 07.04.2017 “Për përcaktimin e kohëzgjatjes dhe afateve të vlefshmërisë së akreditimit në kuadër të vendimarrjes për akreditimin e institucioneve të arsimit të lartë dhe programeve të studimit” pika 4, dhe me Vendimin e Bordit të Akreditmit Nr. 22, datë 14.05.2020 "Për vlefshmërinë e afatit të akreditimit institucional dhe të programeve të studimit si dhe shtyrjen e afatit të aplikimit për akreditim" pika 1.

Në pikë 4 citohet se: Për efekt të vlefshmërisë së akreditimit, kur vendimi final i Bordit të Akreditimit është pozitiv, Institucionet e Arsimit të Lartë që kanë paraqitur kërkesën për akreditim periodik ose plotësimin e rekomandimeve/kushteve, në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe që kanë qënë në proces vlerësimi në kuadër të akreditimit, konsiderohen të akredituara për periudhën midis akreditimeve.

  Institucioni Statusi i Akreditimit Aktualisht
57 Kolegji Profesional i Lartë Gjerman i Teknologjisë I pa akredituar Në proces akreditimi (Për herë të parë)
57 Universiteti "Barleti" Akredituar Në proces akreditimi (Akreditim i pjesshëm)

 

Për të parë listën e programeve të studimit të cilat janë në proces akreditimi KLIKONI KËTU

 

AKTIVITETE

Vendimet e mbledhjes 17 Maj 2024

REPUBLIKA E SHQIPËRISË AGJENCIA E SIGURIMIT TË CILËSISË NË ARSIMIN E LARTË BORDI I AKREDITIMIT VENDIM Nr. 101, datë 17.05.2024 PËR AKREDITIMIN E PARË TË PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË DYTË M...

03-07-2024

Vendimet e mbledhjes 19 dhe 20 Prill 2024

REPUBLIKA E SHQIPËRISË AGJENCIA E SIGURIMIT TË CILËSISË NË ARSIMIN E LARTË BORDI I AKREDITIMIT VENDIM Nr. 73, datë 19.04.2024 PËR AKREDITIMIN E PARË TË INSTITUCIONIT TË ARSIMIT TË LARTË AKADEM...

04-06-2024

Vendimet e mbledhjes 15 Mars 2024

REPUBLIKA E SHQIPËRISË AGJENCIA E SIGURIMIT TË CILËSISË NË ARSIMIN E LARTË BORDI I AKREDITIMIT VENDIM Nr. 56, datë 15.03.2024 PËR AKREDITIMIN E PARË TË PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË PARË BA...

12-04-2024

Vendimet e mbledhjes 12 dhe 13 Janar 2024

REPUBLIKA E SHQIPËRISË AGJENCIA E SIGURIMIT TË CILËSISË NË ARSIMIN E LARTË BORDI I AKREDITIMIT VENDIM Nr. 01, datë 12.01.2024 PËR AKREDITIMIN E PARË TË PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË DYTË MA...

01-03-2024

Vendimet e mbledhjes 15 Dhjetor 2023

REPUBLIKA E SHQIPËRISË AGJENCIA E SIGURIMIT TË CILËSISË NË ARSIMIN E LARTË BORDI I AKREDITIMIT VENDIM Nr. 194, datë 15.12.2023 PËR AKREDITIMIN E PARË TË PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË PARË B...

01-02-2024

Vendimet e mbledhjes 25 Nëntor 2023

REPUBLIKA E SHQIPËRISË AGJENCIA E SIGURIMIT TË CILËSISË NË ARSIMIN E LARTË BORDI I AKREDITIMIT VENDIM Nr. 172, datë 25.11.2023 PËR AKREDITIMIN E PARË TË PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË DYTË M...

12-01-2024

Vendimet e mbledhjes 24 Nëntor 2023

REPUBLIKA E SHQIPËRISË AGJENCIA E SIGURIMIT TË CILËSISË NË ARSIMIN E LARTË BORDI I AKREDITIMIT VENDIM Nr. 137, datë 24.11.2023 PËR AKREDITIMIN E PARË TË PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË PARË B...

04-01-2024

Vendimet e mbledhjes 20 Tetor 2023

REPUBLIKA E SHQIPËRISË AGJENCIA E SIGURIMIT TË CILËSISË NË ARSIMIN E LARTË BORDI I AKREDITIMIT VENDIM Nr. 111, datë 20.10.2023 PËR AKREDITIMIN E PARË TË PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË DYTË M...

21-11-2023

Vendimet e mbledhjes 23 Shtator 2023

REPUBLIKA E SHQIPËRISË AGJENCIA E SIGURIMIT TË CILËSISË NË ARSIMIN E LARTË BORDI I AKREDITIMIT VENDIM Nr. 97, datë 23.09.2023 PËR AKREDITIMIN E PARË TË PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË PARË BA...

23-10-2023

Vendimet e mbledhjes 22 Shtator 2023

REPUBLIKA E SHQIPËRISË AGJENCIA E SIGURIMIT TË CILËSISË NË ARSIMIN E LARTË BORDI I AKREDITIMIT VENDIM Nr. 82, datë 22.09.2023 PËR AKREDITIMIN PERIODIK TË INSTITUCIONIT TË ARSIMIT TË LARTË UNIV...

13-10-2023

Vendimet e mbledhjes 30 Qershor 2023

REPUBLIKA E SHQIPËRISË AGJENCIA E SIGURIMIT TË CILËSISË NË ARSIMIN E LARTË BORDI I AKREDITIMIT VENDIM Nr. 66, datë 30.06.2023 PËR AKREDITIMIN E PARË TË PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË PARË BA...

03-08-2023

Vendimet e mbledhjes 26 Maj 2023

REPUBLIKA E SHQIPËRISË AGJENCIA E SIGURIMIT TË CILËSISË NË ARSIMIN E LARTË BORDI I AKREDITIMIT VENDIM Nr. 55, datë 26.05.2023 PËR AKREDITIMIN PERIODIK TË INSTITUCIONIT TË ARSIMIT TË LARTË U...

29-06-2023