Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/ascal/public_html/plugins/system/t3/includes/menu/megamenu.php on line 281
Universiteti Aleksandër Moisiu, Durrës

Quality Assurance Agency in Higher Education

"Aleksandër Moisiu" University, Durres

Licensing Document: VKM Nr. 801, datë 20.12.2005
Category: University
Type: Public
Status: Active
Address: Lagjia 1, Rr. Currilave, Durrës
Tel: +355 52 239161/+355 52 239163
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.uamd.edu.al
  1. Akreditim institucional
Master profesional Applied Computer Science
Master profesional Enterprise Resource Planning Systems
Master profesional
No. Study program Information
1 Professional diploma Specialist Elektrik HEI Unit: Department of Engineering and Naval Science
2 Professional diploma Informatikë Praktike HEI Unit: Department of Applied Sciences and Nature
3 Professional diploma Hidroteknik Ujësjellës Kanalizime HEI Unit: Department of Engineering and Naval Science
4 Professional diploma Ndihmës Dentist HEI Unit: Department of Medical Technical Sciences
5 Professional diploma Menaxhim Ndërtimi HEI Unit: Department of Engineering and Naval Science
6 Professional diploma Menaxhim Transporti Detar/Tokësor HEI Unit: Department of Engineering and Naval Science
7 Professional diploma Asistent Ligjor HEI Unit: Department of Applied Sciences and Nature
8 Professional diploma Asistent Administrativ HEI Unit: Department of Applied Sciences and Nature
9 Professional diploma Teknologji Automobilash HEI Unit: Department of Engineering and Naval Science
10 Professional diploma Specialist Rrjetesh Kompjuterike HEI Unit: Department of Applied Sciences and Nature
11 Professional diploma Drejtësi me profil Asistencë Ligjore HEI Unit: Subsidairy of Peshkopi
12 Professional diploma Informatikë me profil Rjete Kompjuterike HEI Unit: Subsidairy of Peshkopi
13 Professional diploma Aplikacion Web dhe Dizenjim Grafik HEI Unit: Faculty of Information Technology
14 Professional diploma Specialist pajisjesh elektronike HEI Unit: Faculty of Information Technology
15 Professional diploma Mekanik i Impianteve Industriale e Bujqësore HEI Unit: Faculty of Professional Studies
16 Professional diploma Mekanikë detare HEI Unit: Faculty of Professional Studies
17 Professional diploma Specialist i sistemeve të kondicionimit HEI Unit: Faculty of Professional Studies
18 Bachelor Menaxhimi i ndërmarrjeve të vogla e të mesme HEI Unit: Department of Small and Medium Enterprise Management
19 Bachelor Juridik HEI Unit: Department of Law
20 Bachelor Shkenca Politike HEI Unit: Department of Political Sciences
21 Bachelor Administrim Publik HEI Unit: Department of Law
22 Bachelor Shkenca Ekonomike HEI Unit: Department of Economic Sciences
23 Bachelor Marrëdhënie me Publikun HEI Unit: Department of Political Sciences
24 Bachelor Histori HEI Unit: Department of Political Sciences
25 Bachelor Infermieri e Përgjithshme HEI Unit: Department of Medical Technical Sciences
26 Bachelor Mami HEI Unit: Department of Medical Technical Sciences
27 Bachelor Fizioterapi HEI Unit: Department of Medical Technical Sciences
28 Bachelor Navigacion dhe Menaxhim Detar HEI Unit: Department of Engineering and Naval Science
29 Bachelor Gjuhë Angleze HEI Unit: Department of Foreign Languages
30 Bachelor Mësuesi për Arsimin Fillor Kl. I-VI HEI Unit: Department of Pedagogy
31 Bachelor Arsim Parashkollor HEI Unit: Department of Pedagogy
32 Bachelor Psikologji-Sociologji HEI Unit: Department of Psychology
33 Bachelor Shkenca Kompjuterike HEI Unit: Department of Computer Science
34 Bachelor Sistemet e informacionit HEI Unit: Department of Information Technology
35 Bachelor Teknologji Informacioni HEI Unit: Department of Information Technology
36 Bachelor Matematikë - Informatikë HEI Unit: Department of Mathematic
37 Bachelor Informatikë - Anglisht HEI Unit: Department of Computer Science
38 Bachelor Multimedia dhe Televizion Dixhital HEI Unit: Department of Information Technology
39 Bachelor Financë Kontabilitet HEI Unit: Department of Finance – Accounting
40 Bachelor Psikologji Sociologji HEI Unit: Department of Psychology
41 Bachelor Gjuhë - Letërsi - Anglisht HEI Unit: Faculty of Education
42 Bachelor Menaxhimi i bankave HEI Unit: Department of Bank Management
43 Bachelor Administrim Biznesi HEI Unit: Department of Management
44 Bachelor Cikli i Ulët HEI Unit: Faculty of Education
45 Bachelor Menaxhimi i hoteleri - turizmit HEI Unit: Department of Hospitality & Tourism Management
46 Bachelor Politikë Ekonomike HEI Unit: Department of Public Administration
47 Bachelor Ekspert Procesi Formimi HEI Unit: Department of Sociology
48 Bachelor Menaxhim - Marketing HEI Unit: Department of Marketing
49 Bachelor Menaxhim Turzimi me profile: a. Menaxhim Hotel Restorant; b. Menaxhim Turizëm Kulturor; c. Menaxhim Turizëm Arkeologjik HEI Unit: Department of Tourism
50 Bachelor Menaxhim Turizëm HEI Unit: Faculty of Business
51 Bachelor Gjermanisht Anglisht HEI Unit: Department of Foreign Languages
52 Bachelor Mësuesi për Arsimin Fillor HEI Unit: Department of Pedagogy
53 Bachelor Infermieri i Përgjithshme HEI Unit: Department of Medical Technical Sciences
54 Bachelor Multimedia dhe Teknologji Informacioni HEI Unit: Faculty of Integrated Studies with Practice
55 Bachelor Administrim Biznesi HEI Unit: Department of Management
56 Bachelor Financë Kontabilitet HEI Unit: Faculty of Business
57 Bachelor Shkenca të Administrimit me profil: Finance Bankë HEI Unit: Subsidairy of Peshkopi
58 Bachelor Psikologji Sociologji HEI Unit: Subsidairy of Peshkopi
59 Bachelor Matematikë Fizikë HEI Unit: Subsidairy of Peshkopi
60 Bachelor Biologji Kimi HEI Unit: Subsidairy of Peshkopi
61 Bachelor Prodhim Bimor HEI Unit: Subsidairy of Peshkopi
62 Bachelor Prodhim Blegtoral HEI Unit: Subsidairy of Peshkopi
63 Bachelor Agrobiznes HEI Unit: Subsidairy of Peshkopi
64 Bachelor Proceset e Formimit HEI Unit: Subsidairy of Peshkopi
65 Bachelor Cikli i Ulët HEI Unit: Subsidairy of Peshkopi
66 Bachelor Drejtësi(KP) HEI Unit: Subsidairy of Peshkopi
67 Bachelor Shkenca të Administrimit HEI Unit: Faculty of Business
68 Bachelor Shkenca të Administrimit me profil: Financë Kontabilitet HEI Unit: Subsidairy of Peshkopi
69 Bachelor Shkenca të Administrimit me profil: Menaxhim Marketing HEI Unit: Subsidairy of Peshkopi
70 Bachelor Shkenca të Administrimit me profil: Administrim Biznesi HEI Unit: Subsidairy of Peshkopi
71 Bachelor Matematikë Informatikë HEI Unit: Subsidairy of Peshkopi
72 Bachelor Informatikë Anglisht HEI Unit: Subsidairy of Peshkopi
73 Bachelor Gjuhë Letërsi Anglisht HEI Unit: Subsidairy of Peshkopi
74 Bachelor Infermieri e Përgjithshme HEI Unit: Subsidairy of Peshkopi
75 Bachelor Bankë - Financë HEI Unit: Department of Finance – Accounting
76 Bachelor Biologji - Kimi HEI Unit: Department of Applied Sciences and Nature
77 Bachelor Shkenca Bujqësore me profile: a. Agrobiznes; b. Prodhim Bimor; c. Prodhim Blegtoral HEI Unit: Department of Applied Sciences and Nature
78 Bachelor Matematikë - Fizikë HEI Unit: Department of Applied Sciences and Nature
79 Bachelor Drejtësi HEI Unit: Department of Law
80 Bachelor Shkenca Bujqësore me profile: a. Agrobiznes; b. Prodhim Bimor; c. Prodhim Shtazor HEI Unit: Subsidairy of Peshkopi
81 Bachelor Menaxhim Turizëm me profil: " Menaxhim Hotel Restorant" HEI Unit: Department of Tourism
82 Bachelor Menaxhim Turizëm me profil: " Menaxhim Turizëm Kulturor" HEI Unit: Department of Tourism
83 Bachelor Menaxhim Turizëm me profil: " Menaxhim Turizëm Arkeologjik" HEI Unit: Department of Tourism
84 Bachelor Filozofi - Sociologji HEI Unit: Department of Sociology
85 Bachelor Gjuhë Gjermane dhe Angleze HEI Unit: Department of Foreign Languages
86 Bachelor Psikologji HEI Unit: Department of Psychology
87 Bachelor Arsim Fillor HEI Unit: Department of Pedagogy
88 Professional Master Politika dhe Administrim profile: a. Administrim Publik; b. Administrim Financiar; c. Drejtim Turizmi HEI Unit: Department of Public Administration
89 Professional Master Ekonomi Biznes me profile: a. Financë Bankë; b. Drejtim i SME- ve HEI Unit: Faculty of Business
90 Professional Master Menaxhim me profile: a. Menaxhim Biznes; b. Marketing HEI Unit: Faculty of Business
91 Professional Master Menaxhim i Trashëgimisë Kulturore të Adriatikut HEI Unit: Faculty of Business
92 Professional Master Didaktikë HEI Unit: Department of Pedagogy
93 Professional Master Shkenca Kompjuterike të Aplikuara HEI Unit: Department of Computer Science

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim Nr. 25 datë 14-05-2020 Vlefshmëria 05-14-2020 deri më 09-30-2024
94 Professional Master Mësimdhënie në Gjuhë Angleze HEI Unit: Department of Foreign Languages
95 Professional Master Shërbime Sociale dhe Komunitare HEI Unit: Department of Sociology
96 Professional Master E Drejtë Detare HEI Unit: Department of Law
97 Professional Master E Drejtë Ndërkombëtare Tregtare HEI Unit: Department of Law
98 Professional Master E Drejtë e Pronës HEI Unit: Department of Law
99 Professional Master Studime Rajonale HEI Unit: Faculty of Law and Political Sciences
100 Professional Master Sigurim Jete, jo Jetë dhe Sigurimet Detare HEI Unit: Department of Finance – Accounting
101 Professional Master Infermieri Kirurgjikale HEI Unit: Department of Medical Technical Sciences
102 Professional Master Mësimdhënie Gjuhë Letërsi HEI Unit: Faculty of Education
103 Professional Master Infermieri Pediatrike HEI Unit: Faculty of Professional Studies
104 Professional Master "Politika Publike" HEI Unit: Department of Public Administration
105 Professional Master Drejtim i Ndërmarrjeve Turistike HEI Unit: Department of Tourism
106 Professional Master Guidë Turistike Shqiptare HEI Unit: Department of Tourism
107 Professional Master "Komunikim Publik" HEI Unit: Department of Political Sciences
108 Professional Master Sistemet e Planifikimit të Burimeve të Ndërmarrjes HEI Unit: Department of Information Technology

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim Nr. 27 datë 14-05-2020 Vlefshmëria 05-14-2020 deri më 09-30-2024
109 Professional Master Logjistikë dhe Siguri Detare HEI Unit: Department of Engineering and Naval Science

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim Nr. 47 datë 13-07-2020 Vlefshmëria 07-13-2020 deri më 09-30-2024
2 - Akreditim Negativ me Vendim Nr. 26 datë 14-05-2020 Vlefshmëria 05-14-2020 deri më 00-00-0000
110 Professional Master "Psikologji Shkollore dhe Zhvillimore" HEI Unit: Department of Psychology
111 Professional Master "Multimedia dhe Televizion Dixhital", me profilet: "Përpunim Imazhi", "Produksion dhe Postproduksion", "Animim 3D" HEI Unit: Faculty of Information Technology

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim Nr. 28 datë 14-05-2020 Vlefshmëria 05-14-2020 deri më 09-30-2024
112 Professional Master " Drejtim i SME-ve" HEI Unit: Department of Management
113 Professional Master " Bankë - Financë" HEI Unit: Department of Finance – Accounting
114 Professional Master " Menaxhim Biznes" HEI Unit: Department of Management
115 Professional Master " Menaxhim Marketing" HEI Unit: Department of Marketing
116 Professional Master " Politika dhe Administrim" me profil: " Administrim Publik" HEI Unit: Department of Public Administration
117 Professional Master "Politika dhe Administrim" me profil: " Administrim Financiar" HEI Unit: Department of Public Administration
118 Professional Master " Politika dhe Administrim" me profil: " Drejtim Turizmi" HEI Unit: Department of Public Administration
119 Professional Master Mësues i Gjuhës Angleze HEI Unit: Department of Foreign Languages
120 Professional Master Mësues për Gjuhën Shqipe dhe Letërsi HEI Unit: Department of Albanian Language
121 Master of Science Menaxhim, me profil: a. Menaxhim Biznesi; b. Marketing HEI Unit: Faculty of Business
122 Master of Science Ekonomi Biznes me profile: a. Ekonomi Biznesi; b. Financë Bankë HEI Unit: Faculty of Business
123 Master of Science Shkenca Kompjuterike të Aplikuara HEI Unit: Department of Computer Science
124 Master of Science Edukim në Vazhdim HEI Unit: Long Life Learning Education Center
125 Master of Science Menaxhim dhe Supervizim i Institucioneve Arsimore HEI Unit: Department of Pedagogy
126 Master of Science Mësimdhënie Gjuhë - Letërsi Anglisht HEI Unit: Faculty of Education
127 Master of Science Psikologji Sociologji HEI Unit: Department of Sociology
128 Master of Science Mësuesi për Arsimin Fillor Kl. I-VI HEI Unit: Department of Pedagogy
129 Master of Science Gjeopolitika dhe Sistemet e Sigurisë HEI Unit: Department of Political Sciences
130 Master of Science E Drejtë Private HEI Unit: Department of Law
131 Master of Science E Drejtë Publike Ndërkombëtare HEI Unit: Department of Law
132 Master of Science Industria e Sigurimeve dhe Drejtimi i Rrezikut HEI Unit: Department of Finance – Accounting
133 Master of Science Administrim Biznes HEI Unit: Faculty of Business
134 Master of Science Politika dhe Administrim me profile: a. Administrim Publik; b. Administrim Financiar HEI Unit: Department of Public Administration
135 Master of Science Financë- Kontabilitet HEI Unit: Department of Finance – Accounting
136 Master of Science Mësuesi në Matematikë- Informatikë HEI Unit: Department of Mathematic
137 Master of Science Histori HEI Unit: Department of Political Sciences
138 Master of Science " Ekonomi Biznes" HEI Unit: Department of Economic Sciences
139 Master of Science " Bankë - Financë" HEI Unit: Department of Finance – Accounting
140 Master of Science " Menaxhim Biznes" HEI Unit: Department of Management
141 Master of Science " Menaxhim Marketing" HEI Unit: Department of Marketing
142 Master of Science "Politika dhe Administrim" me profil: " Administrim Publik" HEI Unit: Department of Public Administration
143 Master of Science "Politika dhe Administrim" me profil: " Administrim Financiar" HEI Unit: Department of Public Administration
144 Master of Science Mësues i Shkencave Sociale HEI Unit: Department of Psychology
145 Master of Science Mësues për Arsimin e Mesëm të Ulët në Gjuhë Shqipe dhe Letërsi - Gjuhë Angleze HEI Unit: Faculty of Education
146 Phd Shkencat Ekonomike HEI Unit: Department of Economic Sciences