Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

"BARLETI" UNIVERSITY

Licensing document: VKM Nr. 571, datë 12.08.2005
Category: Higher Education Institution
Type: Private
Status: Active
Address: Rruga "Sami Frashëri", Nr 41, Tiranë
Tel: +355042430333
Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Website: www.umb.edu.al

Lista e RVJ

Akreditim institucional
Bachelor Financë Kontabilitet
Bachelor Psikologji
Master profesional Shkenca juridike me profile: a. E drejtë publike; b. E drejtë e biznesit
Master profesional Administrim Biznesi me profile: a. Financë - Kontabilitet; b. Shërbime Bankare dhe Financiare; c. Lidership dhe Menaxhim Burimesh Njerëzore; d. Marketing dhe Menaxhim Operacionesh e. Marketing dhe Menaxhim Operacionesh
Master i shkencave(PI) Arkitekturë
Master profesional Shkenca Politike me profil Administrim Publik
Bachelor Drejtësi
Master profesional Mësuesi në Edukim Fizik dhe Sporte
Master profesional Menaxhim i teknologjisë së informacionit
Master profesional Administrim Biznesi me profile: a. Financë - Kontabilitet; b. Shërbime Bankare dhe Financiare; c. Lidership dhe Menaxhim Burimesh Njerëzore; d. Marketing dhe Menaxhim Operacionesh