Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

"Aleksandër Moisiu" University, Durrës

Licensing document: VKM Nr. 801, datë 20.12.2005
Accreditation Document: Vendim BA Nr.18, datë 24.03.2022
Category: University
Type: Public
Status: Active
Address: Lagjia 1, Rr. Currilave, Durrës
Tel: +355 52 239161/+355 52 239163
Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Website: www.uamd.edu.al

Lista e RVJ

Akreditim institucional
Akreditim institucional
Diplomë profesionale Hidroteknikë, Ujësjellës Kanalizime
Diplomë profesionale Menaxhim Ndërtimi
Diplomë profesionale Menaxhim Transporti Detar/Tokësor
Diplomë profesionale Asistent Ligjor
Diplomë profesionale Asistent Administrativ
Diplomë profesionale Teknologji Automobilash
Bachelor Administrim Publik
Bachelor Marrëdhënie me Publikun
Bachelor Infermieri e Përgjithshme
Bachelor Mami
Bachelor Fizioterapi
Bachelor Navigacion dhe Menaxhim Detar
Bachelor Gjuhë Angleze
Bachelor Shkenca Kompjuterike
Bachelor Sisteme informacioni
Bachelor Teknologji Informacioni
Bachelor Matematikë - Informatikë
Bachelor Multimedia dhe Televizion Dixhital
Bachelor Financë Kontabilitet
Bachelor Administrim Biznes
Bachelor Menaxhim Marketing
Master profesional Didaktikë
Master i shkencave Shkenca Kompjuterike të Aplikuara
Master profesional Shkenca Kompjuterike të Aplikuara
Master i shkencave Industria e Sigurimeve dhe Drejtimi i Rrezikut
Bachelor Bankë - Financë
Master profesional "Politika Publike"
Master i shkencave Financë Kontabilitet
Master i shkencave Mësuesi në Matematikë- Informatikë
Master profesional Drejtim i Ndërmarrjeve Turistike
Master profesional Guidë Turistike Shqiptare
Master profesional "Komunikim Publik"
Master profesional Sistemet e Planifikimit të Burimeve të Ndërmarrjes
Master profesional Logjistikë dhe Siguri Detare
Master profesional Logjistikë dhe Siguri Detare
Master profesional "Psikologji Shkollore dhe Zhvillimore"
Master profesional "Multimedia dhe Televizion Dixhital", me profilet: "Përpunim Imazhi", "Produksion dhe Postproduksion", "Animim 3D"
Master i shkencave Histori
Master profesional " Drejtim i SME-ve"
Master profesional " Bankë - Financë"
Master profesional " Menaxhim Biznes"
Master profesional " Menaxhim Marketing"
Master profesional " Politika dhe Administrim" me profil: " Administrim Publik"
Master profesional "Politika dhe Administrim" me profil: " Administrim Financiar"
Master profesional " Politika dhe Administrim" me profil: " Drejtim Turizmi"
Bachelor Gjuhë Gjermane dhe Angleze
Bachelor Psikologji
Bachelor Arsim Fillor
Master profesional Mësues i Gjuhës Angleze
Diplomë profesionale Aplikacion Web dhe Dizenjim Grafik
Diplomë profesionale Specialist pajisjesh elektronike
Bachelor Komunikim dhe Marketing Digjital
Master profesional Infermieri Kirurgjikale
Master i shkencave Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe Diplomaci