Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

"Aleksandër Moisiu" University, Durrës

Licensing document: VKM Nr. 801, datë 20.12.2005
Category: University
Type: Public
Status: Active
Address: Lagjia 1, Rr. Currilave, Durrës
Tel: +355 52 239161/+355 52 239163
Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Website: www.uamd.edu.al

Lista e RVJ

Akreditim institucional
Master profesional Shkenca Kompjuterike të Aplikuara
Master profesional Logjistikë dhe Siguri Detare
Master profesional Sistemet e Planifikimit të Burimeve të Ndërmarrjes
Master profesional "Multimedia dhe Televizion Dixhital", me profilet: "Përpunim Imazhi", "Produksion dhe Postproduksion", "Animim 3D"
Master profesional " Menaxhim Marketing"
Master profesional " Menaxhim Biznes"
Master profesional " Drejtim i SME-ve"
Master profesional Drejtim i Ndërmarrjeve Turistike
Master profesional " Politika dhe Administrim" me profil: " Drejtim Turizmi"
Master profesional "Politika dhe Administrim" me profil: " Administrim Financiar"
Master profesional " Bankë - Financë"
Master profesional "Komunikim Publik"
Master profesional " Politika dhe Administrim" me profil: " Administrim Publik"
Master profesional "Politika Publike"