Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

Nr. Institucioni Kategoria Lloji Gjendja
1 Universiteti "Aldent" Universitet Privat Aktiv
2 Universiteti "Mesdhetar i Shqipërisë" Universitet Privat Aktiv
3 "Universiteti i New York-ut në Tiranë" Universitet Privat Aktiv
4 Universiteti "Metropolitan Tirana" Universitet Privat Aktiv
5 Universiteti "EPOKA" Universitet Privat Aktiv
6 Universiteti Polis Universitet Privat Aktiv
7 Universiteti Europian i Tiranës Universitet Privat Aktiv
8 Universiteti Western Balkans Universitet Privat Aktiv
9 Universiteti "Barleti" Universitet Privat Aktiv
10 Universiteti Katolik "Zoja e Këshillit të Mirë" Universitet Privat Aktiv
11 Universiteti Privat "Albanian University" Universitet Privat Aktiv
12 Universiteti "Luarasi" Universitet Privat Aktiv
13 Akademia e Filmit dhe Multimedias "Marubi" Akademi Privat Aktiv
14 Akademia "Nehemiah Gateway" Akademi Privat Aktiv
15 Akademia "Ivodent" Akademi Privat Aktiv
16 Kolegji Universitar "Instituti Kanadez i Teknologjisë" Kolegj Universitar Privat Aktiv
17 Kolegji Universitar "REALD" Kolegj Universitar Privat Aktiv
18 Kolegji Universitar "I Biznesit" Kolegj Universitar Privat Aktiv
19 Kolegji Universitar "Pavarësia Vlorë" Kolegj Universitar Privat Aktiv
20 Kolegji Universitar "Bedër" Kolegj Universitar Privat Aktiv
21 Tirana Business University College Kolegj Universitar Privat Aktiv
22 Kolegji Universitar "LOGOS" Kolegj Universitar Privat Aktiv
23 Kolegji Universitar "Qiriazi" Kolegj Universitar Privat Aktiv
24 Kolegji Universitar "WISDOM" Kolegj Universitar Privat Aktiv
25 Kolegji Profesional i Lartë Gjerman i Teknologjisë Kolegj Profesional i Lartë Privat Aktiv
26 Tirana Esthetics & Style School Kolegj Profesional i Lartë Privat Aktiv
27 Kolegji Profesional i Tiranës Kolegj Profesional i Lartë Privat Aktiv
28 EPITECH ALBANIA Universitet Privat Mbyllur
29 ShLUJ "Justicia" SHLUP Privat Mbyllur
30 IPAL "Shkolla e Lartë "ILLYRIA"" SHLUP Privat Mbyllur
31 SHLUP Universiteti Kristal SHLUP Privat Mbyllur
32 SHLUP Shkolla e Lartë Nëna Mbretëreshë, Geraldinë SHLUP Privat Mbyllur
33 SHLUP Justiniani I SHLUP Privat Mbyllur
34 SHLUP Shkolla e Lartë Europiane për Turizmin SHLUP Privat Mbyllur
35 SHLUP Shkolla e Lartë Ndërkombëtare e Tiranës SHLUP Privat Mbyllur
36 SHLUJ "Medikadent" SHLUP Privat Mbyllur
37 Institucioni Privat i Arsimit të Lartë "ISSAT" SHLUP Privat Mbyllur
38 SHLUP Universiteti Elite SHLUP Privat Mbyllur
39 IPAL Shkolla e Lartë Amerikane e Tiranës SHLUP Privat Mbyllur
40 SHLUP Gjon Buzuku SHLUP Privat Mbyllur
41 SHLP Universiteti Planetar i Tiranës SHLUP Privat Mbyllur
42 Shkolla e Lartë Private e Edukimit SHLUP Privat Mbyllur
43 SHLP Vitrina SHLUP Privat Mbyllur
44 Akademia e Studimeve te Aplikuara, Durrës Akademi Privat Mbyllur
45 Akademia Pedagogjike, Tiranë Akademi Privat Mbyllur
46 Akademia e Ndërtimit e Tiranës Akademi Privat Mbyllur
47 Kolegji Profesional Privat Luigj Benussi Kolegj Universitar Privat Mbyllur
48 KP "ARGENT" Kolegj Universitar Privat Mbyllur
49 Kolegji Profesional i Sporteve, Fier Kolegj Universitar Privat Mbyllur
50 Kolegjet Profesionale, Private, Medicom Kolegj Universitar Privat Mbyllur
51 Kolegji Profesional Privat, Dentarium - AL Kolegj Universitar Privat Mbyllur
52 Kolegji Profesional Privat "New Generation" Kolegj Universitar Privat Mbyllur